Twinkle | Digital Commerce

'Maak wetgeving onafhankelijk van techniek en media'

2017-11-11
500375
  • 2:04

De wetgever veroorzaakt een groeiende kloof tussen de fysieke en virtuele retailwereld, stelt de expertgroep Politiek-Juridisch van Shopping2020 in zijn eindrapport. Volgens de deskundigen moet bepaalde wet- en regelgeving nodig op de schop.

Door de groei van technologische mogelijkheden en veranderend consumentengedrag loopt de huidige wetgeving steeds vaker achter de feiten aan, concludeert de expertgroep. Hierdoor worden zaken niet of half geregeld en is er sprake van minder effectief toezicht. Het gevolg: steeds schevere verhoudingen tussen de fysieke en virtuele wereld, bijvoorbeeld waar het gaat om de handhaving van de Drank- en Horecawet of retourregels.

Onafhankelijk van techniek en media
De deskundigen constateren dat de meeste regels afhankelijk zijn van de technieken en media die worden gebruikt. Het is volgens de expertgroep, onder voorzitterschap van ICTRecht, beter om ze daarvan onafhankelijk te maken. Ook is er veel behoefte aan zekerheid over zakendoen. De experts juichen het daarom toe dat de overheid werk maakt van het doorontwikkelen van het eID-stelsel. Doel daarvan is dat klanten en bedrijven straks via een zelfde digitale sleutel online zakendoen.

Overzicht van wetten en regels
Naast aanbevelingen en conclusies geeft de expertgroep een overzicht van relevante nieuwe of aanstaande Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en de impact op webwinkeliers. De aandacht gaat onder meer uit naar de richtlijn over consumentenrecht uit Brussel (zie uitgebreid Twinkle-artikel), naar de meldplicht datalekken, naar cookieregels, naar de National Cyber Security Strategie, naar wetsvoorstellen over inbreuken op elektronische informatiesystemen en de privacyverordening, naar regels over betaaldiensten en Sepa, naar geschillenbeslechting en naar verwijderingsbijdragen.

Het complete rapport van de expertgroep Politiek-Juridisch is gratis te downloaden, net als de eindrapporten van de andere expertgroepen van Shopping2020. Eerdere berichtgeving daarover van Twinkle:

Foto: Consumer law concept illustration, Shutterstock