Twinkle | Digital Commerce

'Baanbrekende in betaalindustrie innovaties zeldzaam'

2017-09-11
180101
  • 1:51

Hoewel de ontwikkelingen in de betaalindustrie elkaar snel opvolgen, zijn baanbrekende innovaties zeldzaam. Dat is de gedeelde mening van deskundigen in de expertgroep Transaction van Shopping2020. 'Innovaties zullen incrementeel van aard zijn, voortbouwend op bestaande structuren.'

De expertgroep Transaction levert vandaag het vierde eindrapport op van de 19 expertgroepen in Shopping2020, het onderzoeksprogramma over de toekomst van (online) winkelen. Hoofdconclusie: de Nederlandse consument wil in 2020 makkelijk, maar bovenal veilig betalen.

Veiligheid, kanaalconvergentie, incrementele vernieuwing
De expertgroep, waarin vertegenwoordigers van verschillende partijen uit de betaalketen zitting hebben, definieerde vier verschillende toekomstscenario’s voor het betaalgedrag van consumenten in 2020. Uit al die scenario’s blijkt dat veiligheid en betrouwbaarheid de belangrijkste uitgangspunten blijven. Daarnaast laten alle scenario’s zien dat het onderscheid tussen betalingen in de off- en online wereld vervaagt. Ook het genoemde incrementele karakter van vernieuwingen blijkt uit alle scenario’s.

Infrastructuur
Volgens de expertgroep zouden retailers en consumenten gediend zijn bij een infrastructuur die meer faciliteert dan afrekenen. Daarover zegt Eric van Vuuren, business developer bij Equens en gastheer van de expertgroep Transaction: ‘Een belangrijk gebied voor ontwikkeling die tot een nieuwe golf aan innovaties en tot een significante impact op de retailervaring van de consument zou kunnen leiden, is de komst van een infrastructuur die meer verschillende transacties ondersteunt dan alleen betalingen. Bovendien zou die infrastructuur de veilige uitwisseling van digitale identiteiten mogelijk moeten maken.’

Scenario’s in beeld
Onderstaande figuur brengt de vier door de expertgroep gedefinieerde scenario’s (‘In Control’, ‘Consumer Driven’, ‘Back to the Trust’ en ‘Big Brands, Big Data’) in beeld:

Big brands, big data
De expertgroep stelt dat het scenario ‘Big Brands, Big Data’ het meest waarschijnlijk lijkt. In dit scenario vertrouwt de consument slechts een klein aantal bekende merken om betaal- en identificatiediensten te combineren en zodanig een volledig geïntegreerde winkelervaring te bieden. De consument heeft hierbij volgens de expertgroep minder schroom om deze grote bedrijven hun persoonlijke gegevens toe te vertrouwen, omdat hij er een rijkere dienstverlening en meer gemak voor terugkrijgt.

Het complete rapport van de expertgroep Transaction is gratis te downloaden.

Zie ook berichtgeving over eerdere eindrapporten van Shopping2020-expertgroepen: