Twinkle | Digital Commerce

Experts: ‘Nederlandse retailers terughoudend met innovatie’

2017-09-11
180101
  • [nieuws]
  • 2:06

Nederlandse retailers zijn terughoudend met innovatie. Ze ervaren technische, organisatorische en budgettaire belemmeringen bij het integreren van nieuwe technologieën, constateert de expertgroep Technologie van onderzoeksprogramma Shopping2020.

In de grotere e-commerce markten van bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Groot-Brittannië vormen techniek, organisatie of budgetten minder vaak een struikelblok dan in Nederland, aldus de deskundigen. Desondanks moeten retailers hier aan de bak, stelt expertgroepvoorzitter Lars Leemhorst van PwC: ‘Retailers moeten innoveren om te overleven. Het technisch integreren van de off- en online kanalen is niet voldoende. Verdere integratie van processen, besturing en organisatie is noodzakelijk om consumenten te binden aan een efficiënte organisatie.’

Volgens Leemhorst kunnen retailers zich onderscheiden met nieuwe technologieën, waaronder 3D-visualisaties, realtime analytics en tablets in de winkel. ‘Voortdurende vernieuwing en innovatie dienen hoog op de agenda te staan van elke off- en online retailer.'

Vijf megatrends
De expertgroep Technologie benoemt in zijn eindrapport vijf megatrends waar de retailer in 2020 mee te maken krijgt. Bij de eerste megatrend, ‘big data analytics’, staat de retailer voor de uitdaging om op de juiste wijze gebruik te maken van een overvloed aan data. De tweede megatrend, ‘internet of things & 24/7 connected’, vergt onder andere dat off- en online retailmedewerkers minimaal over dezelfde informatie moeten beschikken als de klant en dat de retailer instant reactie moeten kunnen geven op social media. Het digitaliseren van de shopping experience, de derde megatrend, biedt de retailer extra mogelijkheden om onderscheidend te zijn. De vierde trend, digitalisering van producten en diensten (zoals 3D-printing en 3D-scanning), maakt het mogelijk om producten te personaliseren en zal zorgen voor een verschuiving van fysieke goederenstroom naar digitale datastroom. Als gevolg van de laatste megatrend, ‘trusted identity’, zal de kassafunctie in winkels volgens de experts zo goed als verdwijnen; de klant handelt transacties zelfstandig af.

Retailer wordt regisseur
De experts voorzien dat door integratie van technologie de rol van de retailer gaat veranderen naar die van regievoering van alle informatiestromen tussen fabrikanten, toeleveranciers en consumenten. De integratie zorgt verder voor een snellere time to market en lagere kosten in de productieketen.

Het complete rapport van de expertgroep Technologie is gratis te downloaden, net als de eindrapporten van de andere expertgroepen van Shopping2020. Eerdere berichtgeving daarover van Twinkle: