Twinkle | Digital Commerce

'Succesvolle retailers combineren businessmodellen'

2017-09-11
358256
  • 1:43

Voor Shopping2020 deed de expertgroep Business Models onderzoek naar de verschillende modellen waarmee retailers werken. Hoofdconclusie: bedrijven zijn altijd in beweging door de juiste combinatie van businessmodellen toe te passen.

‘Met behoud van je missie steeds reageren op de snel veranderende omstandigheden, daar gaat het om in de komende jaren’, verklaart Joost Steins Bisschop van Jungle Minds. Hij zit de expertgroep Business Models voor, die vandaag zijn eindrapport oplevert. Volgens de deskundigen is het tempo waarmee nieuwkomers de markt binnentreden inmiddels ongekend hoog.

Vier businessmodellen
De expertgroep kwam in totaal tot 19 verschillende manieren waarop bedrijven (retail, travel, finance) verdienen aan verkoop aan de consument. Na afbakening bleven er 4 verschillende businessmodellen over, liet de expertgroep eind september al weten op het Congres Shopping Today in Almere: marketplace, generic reseller, specialist reseller en brands direct to consumer. Uiteindelijk zijn alle andere verkoopmethoden tot een van deze modellen of een combinatie ervan te herleiden. Een uitgebreider artikel met voorbeelden daarover kunt u hier lezen.

Lenigheid
De deskundigen benadrukken in hun eindrapport dat de vier modellen onderling verschuiven en dat ze gecombineerd kunnen én moeten worden. ‘Het zal juist die lenigheid zijn die het succes van een gaat bepalen.’ In het rapport van meer dan honderd pagina’s komen de specifieke eigenschappen van de verschillende businessmodellen aan bod, plus de ontwikkelingen per model. Ook de invloed van overige factoren wordt meegewogen. Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen voor ondernemend Nederland per businessmodel.

Het complete rapport van de expertgroep Business Models is gratis te downloaden, net als de eindrapporten van de andere expertgroepen van Shopping2020. Eerdere berichtgeving daarover van Twinkle: