Twinkle | Digital Commerce

‘Veel werk aan de winkel in logistiek Nederland’

2017-09-11
180101
  • 1:49

Door de snelle groei van e-commerce en de reeds opgelopen logistieke achterstand op internationals als Amazon en Google is er werk aan de winkel. ‘Nederlandse bedrijven moeten zich rap op de snel veranderende competitieve wereld voorbereiden.’

Dat stelt de expertgroep Supply Chain van Shopping2020, het onderzoeksprogramma over de toekomst van (online) winkelen. De deskundigen onderzochten welke logistieke competenties Nederlandse bedrijven moeten ontwikkelen om voor zichzelf een goede positie te kunnen verwerven in de off- en online retailmarkt in 2020. De expertgroep levert vandaag zijn eindrapport op. Belangrijke conclusie: de supply chain van de toekomst wordt gekenmerkt door continue verandering en vraagt daarmee om flexibiliteit.

Vier trends
De expertgroep definieerde vier trends die van invloed zijn op de supply chain in 2020. Allereerst is er de veeleisende consument, die in toenemende mate 24/7 beschikbaarheid wil van goederen en informatie wenst. Deze eerste trend wordt gevoed door de tweede: voortschrijding van moderne technologieën, die zorgt voor nieuwe verwachtingen van de consument ten aanzien van producten, beschikbaarheid, informatie en diensten. De derde trend zit hem in meer rechten voor consumenten als gevolg van Europese regels. Tot slot heeft de groei van e-commerce invloed op de verduurzaming van de samenleving en daarmee op een groenere supply chain, aldus de experts.

Dimensies
Deze megatrends zullen hun invloed hebben op de verschillende dimensies van de supply chain. Dat wordt als volgt gevisualiseerd:  

vier businessmodellen van de toekomstgeneric resellerspecialist resellerbrand direct-to-consumer

Het complete rapport van de expertgroep Supply Chain is gratis te downloaden.

Zie ook berichtgeving over eerdere eindrapporten van Shopping2020-expertgroepen: