Twinkle | Digital Commerce

Experts: 'Toon webshopper ecologische impact bij bestelling'

2017-11-11
500347

Consumenten leggen CO2-uitstoot ‘steeds meer op het bordje van ondernemers’, concludeert de expertgroep Ecologie van Shopping2020. Het bewustzijn van webshoppers moet omhoog. Dat kan door de milieu-impact in beeld te brengen bij bestellingen.

De expertgroep Ecologie levert vandaag het derde eindrapport op van de 19 expertgroepen in Shopping2020, het Nederlandse onderzoeksprogramma over de toekomst van (online) winkelen.

Ecologische voetafdruk
Volgens de expertgroep is het ‘overduidelijk’ dat de logistieke keten door de verschuiving van offline naar online kopen verandert: Hans Schoolderman, partner bij PwC en voorzitter van de groep deskundigen: ‘In de traditionele keten wordt de ecologische voetafdruk niet alleen door winkels gecreëerd, bijvoorbeeld door vrachttransport naar de winkel, verlichting, winkelinrichting, et cetera, maar ook door de consument zelf, bijvoorbeeld door het rijden naar de winkel, het gebruiken van plastic tasjes, et cetera. Door het thuis afleveren verandert de keten. Hierdoor verschuift de bijdrage aan de totale ecologische voetafdruk van de consument naar het bedrijfsleven.’

De expertgroep brengt deze verschuiving als volgt in beeld:Bewustzijn
Webshoppers zijn zich niet aantoonbaar bewust van de ecologische impact van hun koopgedrag, refereert de expertgroep in zijn rapportage aan eerder onderzoek van GfK en PwC. ‘Hier kan verandering in komen door de impact op het milieu door te berekenen in de prijs of door de consument te betrekken bij het bezorgproces, bijvoorbeeld door het bieden van alternatieve (groene) bezorgmogelijkheden. Hierdoor zullen online aanbieders van producten hun diensten steeds meer afstemmen op de wensen van de consument.’

Interactieve schaal
De expertgroep oppert de vergroening in gang te zetten door webshoppers in de checkout te wijzen op de ecologische last van een order: ‘De transformatie kan worden begonnen doordat marktinteractie tussen online retailer en consument de huidige gewoonten in de productieketen van het slot haalt. Consumenten moeten zich bewust worden van de milieu-impact door of de rekening ervan te betalen of door actieve verleiding tijdens het online bestelproces. Het is online retailers aan te bevelen om consumenten een interactieve schaal aan te bieden waarop verschillende bezorgopties (inclusief de prijs en bijbehorende milieu-impact) worden weergegeven.’

Ophaalpunten, verpakkingen en bundeling
Het vergroten van het ecologische bewustzijn is één van de manieren om online winkelen te vergroenen. Andere kansen liggen in het gebruik van centrale ophaalpunten en in standaardisatie van verpakkingsmaterialen. ‘Bovendien kunnen aanbieders van logistieke diensten door samenwerking de keten optimaliseren en de ecologische voetafdruk reduceren', schrijft de expertgroep. 'Bijvoorbeeld door het lokaal bundelen van afleveringen, met name in dunner bevolkte gebieden en op moeilijk bereikbare locaties zoals drukke straten.' Dit laatste sluit aan bij een recent pleidooi van Wehkamp.nl’s operationeel directeur Andries van Daalen.

Hoopvol
De expertgroep geeft aan dat vergroening van e-commerce niet alleen een milieutechnische maar ook een bedrijfseconomische noodzaak is. Daarvan zullen online retailers zich steeds meer bewust worden en daarom zijn de deskundigen hoopvol gestemd: ‘Het is op basis van de geïdentificeerde toekomstige ontwikkelingen te verwachten dat de logistieke keten zal transformeren naar een meer duurzame keten om de groei van online shopping het hoofd te kunnen bieden. De milieu-impact zal daarbij niet de belangrijkste drijfveer zijn, maar zal hand in hand gaan met de zoektocht naar een meer efficiënt en (financieel) duurzaam businessmodel.'

Retouren
Het voorkomen en efficiënter verwerken van retouren, nu een 'zorgenkindje' volgens de experts, is de komende jaren een belangrijk thema. 'Online gedragsdata zal moeten worden geanalyseerd om te ontdekken waarom consumenten producten terugsturen', constateren de deskundigen onder meer.'

Het gehele rapport van de expertgroep Ecologie is gratis te downloaden.

Zie ook berichtgeving over eerdere eindrapporten: