Twinkle | Digital Commerce

Mag u herroepingsrecht herroepen?

2017-05-26
231240
  • 2:24

Wanneer u via internet producten en/of diensten aanbiedt, krijgt u maken met de Wet verkoop op afstand. Maar geldt dit voor alle producten en diensten?

Tekst: Steven Ras

De Wet verkoop op afstand beschermt de consument bij het doen van aankopen op internet onder andere door hem een herroepingrecht (ook wel bedenktijd genoemd) te verlenen. Met het herroepingrecht kan de consument, zonder opgave van reden of betalen van een boete, de overeenkomst opzeggen gedurende een periode van zeven werkdagen ná ontvangst van het product of levering van de dienst.

Op maat gemaakt
Maar wat als u op maat gemaakte schoenen, reizen of mp3’s in uw webwinkel aanbiedt? Mag de consument deze producten of diensten ook zomaar zonder reden retourneren? Het antwoord hierop is: nee. De wetgever heeft hierbij aan u als webwinkelier gedacht en een aantal producten en diensten uitgezonderd van het her-roepingrecht. Om te bepalen of u het herroepingrecht van uw klanten mag uitsluiten, is de eerste vraag die u uzelf moet stellen: levert u producten of diensten? Voor producten gelden namelijk voor u als verkoper andere regels dan voor diensten.

Uitsluiten herroepingrecht
Welke producten mogen dan worden uitgesloten van het herroepingrecht? Onder andere bij producten die zijn vervaardigd in overeenstemming met specificaties van de consument (zoals een maatpak), duidelijk persoonlijk zijn van aard (bijv. hygiënische producten) en producten die snel kunnen bederven (denk aan bloemen). Bij bepaalde diensten (zoals vakanties) waarmee u met de consument een specifieke datum van uitvoering van de overeenkomst heeft afgesproken, geldt ook dat u als verkoper het herroepingrecht van de consument mag uitsluiten. U dient de consument er wel duidelijk op te wijzen dat hij geen mogelijkheid heeft om een beroep te doen op zijn herroepingrecht.

Extraatje voor online-dienstverleners
Wanneer u financiële diensten op afstand aanbiedt, bent u onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht en niet aan de Wet verkoop op afstand. Ook niet voor wat betreft het herroepingrecht. Een extraatje voor de dienstenaanbieders is dat zij het herroepingrecht ook op voorhand kunnen uitsluiten, ook al vallen zij niet onder één van de uitzonderingen uit de Wet verkoop op afstand. Het herroepingrecht vervalt namelijk zodra levering van de dienst met instemming van de consument is begonnen. Tijdens het sluiten van de overeenkomst kunt u daar gebruik van maken door de consument te laten kiezen om de levering in te laten gaan voordat de bedenktijd is verstreken. Op deze manier legt de consument het herroepingrecht naast zich neer. Hij geeft zo immers aan zeker te weten dat met de uitvoering van de dienst kan worden begonnen.
Zoals u ziet, hoeft er niet altijd geruild (door de consument) en gehuild (door u) te worden. Kijk even goed na wat u nu precies aanbiedt, dit kan u een hoop gedoe besparen.  

____________________

Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.
____________________

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 2-2010.