Twinkle | Digital Commerce

Is de ban op flitsbezorgers in Amsterdam verstandig?

2022-01-28
1000562
  • [opinie]
  • 2:34

Flitsbezorgbedrijven als Gorillas, Flink en Getir spelen in op een groeiende behoefte van vooral jonge stadsbewoners aan razendsnelle boodschappen. Ik gun dat die jongeren; geniet van het leven. Eind vorig jaar deden de flitsbezorgers al even goede zaken als de klassieke online boodschappenbezorgers in Amsterdam.

Overlast

Voor de leefbaarheid van de stad zijn de flitsbezorgers minder goed nieuws. De bevoorrading van de dark stores en de koeriers zorgen voor veel drukte en geluids- en verkeerhinder, volgens de Amsterdamse wethouder van Doorninck. Het is ook niet helemaal eerlijk. Als je een winkel of horecazaak opent, moet je een exploitatievergunning hebben en een mobiliteitsplan indienen. Voor dark stores zijn die broodnodige regels er nog niet.

In een geheime stemming besloot de Amsterdamse gemeenteraad op woensdag om per direct de vestiging van nieuwe dark stores voor flitsbezorging te bevriezen. De bevoorrading van de dark stores en het ophalen van de boodschappen door de koeriers zorgt voor teveel drukte en geluids- en verkeerhinder, volgens de wethouder.

De maatregelen zijn vastgelegd in een voorbereidingsbesluit 'darkstores met flitsbezorging'. Hiermee kunnen overigens ook andere webwinkels, dark kitchens en zelfs afhaalpunten aan banden worden gelegd. In 2022 gaat de gemeente Amsterdam bepalen in hoeverre en onder welke voorwaarden flitsbezorgdiensten vanuit een dark store op een bepaalde plek kunnen worden gevestigd.

Voer voor juristen

Het flinterdunne voorbereidingsbesluit is voer voor juristen. De vraag is of het Amsterdamse college hiermee echt denkt weg te komen. De vastgoedeigenaren en de flitsbezorgers hebben diepe zakken om een leger aan advocaten in te schakelen. Eerder verloor de gemeente Amsterdam kostbare procedures bij de aanpak van Uber, Airbnb en de hotelstop. Dan verlies je nog veel meer tijd. Het besluit is een juridisch mijnenveld met grote risico's. Of dat even 'overnight' regelen, zoals nu in Amsterdam, verstandig is, moet de tijd leren.

Overlast aanpakken kan ook nu al

De gemeente beschikt vandaag al over een arsenaal aan maatregelen om de overlast aan te pakken. Maatregelen zijn bijvoorbeeld een parkeerverbod voor bezorgfietsen en -scooters, een vrachtwagenverbod in de straat, venstertijden, inspectie op arbeidsregels, een andere inrichting van de straat en een strikte handhaving op verkeersgedrag en geluidshinder. Waarom dan toch dat harde Amsterdamse besluit?

Waarom komen flitsbezorgers zelf niet in actie?

Het is jammer dat de flitsbezorgers zich zelf niets gelegen laten liggen aan de kritiek. Uit hun teleurgestelde reacties blijkt niet dat ze het snappen. Ze komen niet met voorstellen om de overlast aan te pakken en willen niet met de buurt in gesprek over de problemen. Uit de vele klachten en handhavingsverzoeken blijkt dat de impact op de leefomgeving groot is. Dan is het dom om je kop in het zand te steken.

Afscheidscadeautje?

Tenslotte hoop ik dat dit geen brisant afscheidscadeautje is van de Amsterdamse GroenLinks wethouder aan het volgende college waarin GroenLinks vrijwel zeker niet terugkomt. De problemen met de flitsbezorgers zijn te serieus om als verkiezingsretoriek te gebruiken. Het besluit is een juridisch mijnenveld met grote risico's. Of dat even 'overnight' regelen, zoals nu in Amsterdam, verstandig is, moet de tijd leren.

Flitsbezorging is een interessant dossier waar, ik voorspel je, uiteindelijk de consument het gaat winnen. De flitsbezorgers zijn een blijvertje; deal with it!