Twinkle | Digital Commerce

‘Stabiliteit Daisycon niet in het geding’

2017-05-27
180101
  • 2:27

De financiële stabiliteit van Daisycon is niet in het geding nu de zogenoemde ‘spamboete’ van het afiliatenetwerk gehandhaafd blijft. Dat laat het bedrijf vanochtend weten. De ACM heeft Daisycon’s bezwaar ongegrond verklaard, het netwerk start nu een gerechtelijke beroepsprocedure.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde Daisycon einde september een boete van 810.000 euro op voor betrokkenheid bij ‘het op grote schaal versturen van spamberichten’. Ceo Marko Dobroschelski reageerde getergd; tegen Twinkle zei hij dat 'Daisycon lukraak tegen de muur is gezet' door de ACM. ‘Wij zijn de grootste partij, Barbertje moet hangen.’

Verschillende rollen
Daisycon tekende bezwaar aan tegen de boete, opgelegd vanwege de verschillende rollen (netwerkbeheerder annex -exploitant, adverteerder en publisher) van het bedrijf bij het al dan niet indirect verspreiden van berichten die in strijd zijn met het spamverbod. Het bezwaar is ongegrond verklaard, is op de website van de ACM te lezen.

Faillissement?
Daisycon stelde in zijn bezwaar onder andere dat de ACM bij het vaststellen van de boete geen rekening heeft gehouden met de financiële draagkracht van het bedrijf; de boete zou volgens het netwerk mogelijk tot faillissement leiden, maar Daisycon heeft volgens de ACM ‘onvoldoende aannemelijk’ gemaakt dat de boete een bankroet waarschijnlijk maakt.

Uit de beslissing op het bezwaar: ‘Omdat Daisycon heeft aangegeven dat betaling van de boete niet mogelijk is, wijst ACM op de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Daarmee is naar het oordeel van ACM voldoende rekening gehouden met de door Daisycon aangedragen (toekomstige) financiële omstandigheden. Rekening houden met de vermogenspositie van een overtreder brengt immers niet met zich dat ACM gehouden is om geen of een zeer lage boete op te leggen als zou blijken dat een relevant vermogen in de toekomst zou kunnen ontbreken. Hiermee zou immers het bestraffende effect - en daarmee de speciale en generale preventieve werking - van de opgelegde boete geheel of grotendeels ongedaan worden gemaakt.’

‘Financieel stabiel’
Op zijn site stelt Daisycon inmiddels nadrukkelijk dat het bedrijf financieel stabiel is: ‘Graag willen we benadrukken dat van een faillissement voor Daisycon absoluut geen sprake kan en zal zijn. Voor een middelgroot bedrijf als Daisycon (75 medewerkers) komt een dergelijke boete uiteraard hard aan, maar in ons 14 jarig bestaan hebben we voldoende middelen opgebouwd om de boete te kunnen voldoen.’

Gerechtelijke beroepsprocedure
Een gerechtelijke beroepsprocedure staat nog open voor Daisycon en het bedrijf heeft al laten weten die gang te bewandelen. Het juridische proces zal mogelijk enkele jaren gaan duren, spiegelt het netwerk voor. ‘Pas na uitspraak van de hoogste rechter zal een eventuele boete ook opeisbaar worden. Ook indien deze boete volledig gehandhaafd blijft, dan zullen we deze volledig kunnen voldoen.’

ACM wacht niet met nieuwe boetes
De ACM zal niet wachten met het uitdelen van nieuwe boetes aan affailietnetwerken tot de Daisycon-zaak helemaal is afgerond, zei een woordvoerster in oktober tegen Twinkle: ‘Dat er bezwaar is aangetekend en er wellicht nog een beroep en eventueel een hoger beroep volgt, betekent natuurlijk niet dat we geen sancties aan andere netwerken opleggen. Als we daartoe aanleiding zien, zullen we partijen beboeten.’