Twinkle | Digital Commerce

Rechter: ‘Boetes voor Daisycon terecht’

2017-05-27
180101
  • 2:09

De ACM heeft terecht boetes uitgedeeld aan Daisycon voor de overtreding van het spam-verbod. Dat stelt de rechtbank in Rotterdam. Het totale boetebedrag is met 15.000 euro gematigd, tot 795.000 euro. Daisycon gaat in hoger beroep.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde Daisycon een paar jaar geleden een veelbesproken boete van 810.000 euro op voor betrokkenheid bij ‘het op grote schaal versturen van spamberichten’. Ceo Marko Dobroschelski reageerde getergd toen dat in september 2014 bekend werd; tegen Twinkle zei hij dat 'Daisycon lukraak tegen de muur is gezet' door de ACM. ‘Wij zijn de grootste partij, Barbertje moet hangen.’

Verschillende rollen
Daisycon tekende bezwaar aan tegen de boete, opgelegd vanwege de verschillende rollen (netwerkbeheerder annex -exploitant, adverteerder en publisher) van het bedrijf bij de verspreiding van berichten die in strijd zijn met het spamverbod. Het bezwaar werd door de ACM ongegrond verklaard.

Uitspraak van de rechter
Daisycon stapte daarop naar de rechter, die afgelopen donderdag uitspraak deed in de slepende zaak. De Rotterdamse rechtbank bevestigt het oordeel van de ACM dat Daisycon in drie verschillende rollen het spamverbod heeft overtreden. ‘Het bedrijf moet dan ook in al deze rollen bewijzen dat de ontvangers toestemming hebben gegeven voor de verstuurde e-mailberichten’, vat de ACM het vonnis samen. ‘Daar is Daisycon niet in geslaagd.’

Ook vindt de rechtbank het terecht dat de ACM de feitelijk leidinggevende verantwoordelijk houdt voor de overtredingen. ‘Verder vindt de rechtbank dat niet vaststaat dat alle personen die ACM heeft onderzocht, abonnee zijn. Er blijven echter voldoende abonnees over om een overtreding van het spamverbod vast te stellen.’

Redelijke termijn
De rechtbank oordeelt dat de boetes niet onevenredig hoog zijn. De ACM had de boetes voor de overtredingen in de rol van adverteerder en publisher weliswaar samen moeten nemen, maar dit heeft geen gevolgen voor de hoogte. De rechtbank verlaagt de opgelegde boetes wel, omdat de redelijke termijn is overschreden als gevolg van de lange duur van de besluitvorming en gerechtelijke procedure.

Hoger beroep
Daisycon heeft 6 weken de tijd gekregen om hoger beroep aan te tekenen bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het bedrijf laat op de eigen site weten die weg te zullen bewandelen: 'Het onderzoek van de ACM (2012) had betrekking op activiteiten uit de periode 2009-2012. Daisycon had de onderzochte activiteiten reeds in 2011 zelfstandig beëindigd en haar overige activiteiten in overleg met de ACM aangescherpt. Daisycon is en blijft van mening dat zij altijd gehandeld heeft in lijn met de (toenmalige) wet- en regelgeving. Haar standpunt is dan ook dat de toenmalige de boete onterecht is opgelegd. Daisycon zal dan ook hoger beroep aantekenen tegen dit vonnis.'