Twinkle | Digital Commerce

‘Combinatie van businessmodellen biedt meeste perspectief’

2017-05-27
626572
  • [nieuws]
  • 1:49

Voor een bestendige toekomst doen Nederlandse bedrijven er goed aan businessmodellen te combineren. Succesverhalen zijn echter niet geboren vanuit verdienmodellen, maar vanuit visie. De uitdaging is die visie te koppelen aan businessmodellen.

Dat zijn enkele voorlopige conclusies van een expertgroep van Shopping2020 over businessmodellen. Joost Steins Bisschop en Bart Vijfhuizen, beide werkzaam bij Jungle Minds, presenteerden de bevindingen vanmiddag op Shopping Today in Almere.

De expertgroep kwam in totaal tot 19 verschillende manieren waarop bedrijven (retail, travel, finance) verdienen aan verkoop aan de consument. Na afbakening bleven er 4 verschillende modellen over: marketplace, generic reseller, specialist reseller en brands direct to consumer. Uiteindelijk zijn alle andere verkoopmethoden tot een van deze modellen of een combinatie ervan te herleiden.

Perspectieven
Marketplaces zullen de komende jaren flink aan belang groeien, aldus de experts, onder meer omdat online netwerken steeds krachtiger worden, de sharing economy eigenlijk pas net is geboren en omdat consumenten steeds meer zelf kunnen doen en regelen. ‘We houden enkele grote spelers over’, aldus Vijfhuizen. Denk aan Amazon voor retail of TripAdvisor voor travel.

De toekomst voor generieke verkopers is weinig rooskleurig. Deze groep wordt zelfs met uitsterven bedreigd door de grote concurrentie op prijs van marketplaces en op service van specialisten. De verkoop van eigen merken biedt een uitweg aan deze grote groep bedrijven, maar feitelijk betreft dit een ander businessmodel. Er zal ruimte blijven voor productspecialisten (specialist resellers), aldus de expertgroep, maar succesvolle kleine spelers zullen worden overgenomen door meer generieke partijen.

De expertgroep verwacht tenslotte een verdere opmars van directe verkoop van merken aan consumenten, vanuit een gemeenschappelijke wens aan direct contact.

Amazon is volgens de expertgroep hét voorbeeld van het feit dat een combinatie van modellen rendeert; het is een marktplaats, het bedrijf verkoopt zelf producten in tal van uiteenlopende categorieën, het heeft specialistische spelers daarnaast als Zappos en Diapers en tenslotte is Amazon ook een merk dat zijn eigen producten verkoopt (Kindle e.d.)

‘Oneerlijke voordelen’
De expertgroep, die de komende maanden verder gaat met het onderzoek, gelooft kortom in flexibele businessmodellen, gestoeld op een vaste missie. Bedrijven kunnen hun voordeel doen met de ‘oneerlijke voordelen’ die ieder van de vier genoemde businesmodellen biedt:
respectievelijk netwerk, inkoopkracht, specialistische kennis en merkbeleving.