Twinkle | Digital Commerce

ACM publiceert concept-leidraad P2B verordening en vraagt om feedback

2022-09-22
1000562
  • 1:04

De Autoriteit Consument & Markt heeft een concept-leidraad gepubliceerd waarin staat hoe de transparantieregels van de P2B verordening worden geïnterpreteerd. Marktpartijen kunnen tot en met 20 oktober op het concept reageren.

Sinds 2020 moeten online platforms zich houden aan de platform-to-business verordening (kort P2B verordening). Deze verordening reguleert hoofdzakelijk de wijze waarop online verkoopplatformen met hun zakelijke klanten moeten omgaan (meer daarover hier). Het doel van die verordening is om ervoor te zorgen dat de relatie tussen de grote platforms en de kleinere zakelijke gebruikers meer op evenwicht komt.

De minister van Economische Zaken en Klimaat bereidt momenteel een wetvoorstel voor waarin de ACM toezicht gaat houden op naleving van die regels. Daarom kondigde de marktwaakhond eerder al aan bezig te zijn om een leidraad daarvoor op te stellen. Het eerste concept is nu klaar en omvat regels waarover tijdens een marktverkenning de meeste onduidelijkheid bleek. Het gaat daarbij om regels ‘die bepalen dat de algemene voorwaarden van online platforms voor ondernemers duidelijk verwoord en eenvoudig beschikbaar moeten zijn’. Marktpartijen hebben vier weken de tijd om hun reactie te geven op de conceptversie. Een definitieve versie van de leidraad wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023.


Gerelateerde artikelen: