Twinkle | Digital Commerce

Maak CRO onderdeel van je strategie: 3 tips

2022-06-01
1000562
  • [tips]
  • 2:26

FonQ heeft in de afgelopen anderhalf jaar een volwaardig CRO-programma gebouwd dat inmiddels 119 A/B-testen heeft opgeleverd, waarbij 38 procent van deze experimenten heeft geleid tot een positief significant effect. Experimenteren is nu in de hele organisatie top of mind. Hoe heeft het CRO-team dit voor elkaar gekregen?

Tekst: Kylie Verveld

Tip 1: Creëer draagvlak en begrip

Het belangrijkste is dat anderen in je organisatie weten wat CRO inhoudt en hoe ook zij het kunnen inzetten. Leg als CRO-team vooral uit welke tools je in je gereedschapskist hebt. Stop tijd in het informeren en meekrijgen van je collega’s. Zo hebben wij meermaals gevraagd (en ongevraagd) uitgelegd wat een A/B-test of usertest is en hoe we het kunnen gebruiken in een bepaald project. Iedereen weet nu ook dat we een hypothese kunnen ondersteunen door data-analyses of dat we bij een vraagstuk kunnen helpen door klantinterviews of gebruikersonderzoek.

Tip 2: Bepaal samen doelstellingen of projecten

Zorg dat je als CRO-team betrokken bent bij de start van doelstellingen, projecten en/of initiatieven die door de gehele organisatie gevormd worden. Door samen aan dezelfde doelstellingen te werken, kun je veel meer impact maken en waarde toevoegen.

Bij fonQ werkt het gehele bedrijf in een cyclus van drie maanden met kwartaaldoelstellingen. Samen met andere afdelingen bepalen we deze doelstellingen en werken we naar een eindresultaat, ieder vanuit zijn eigen discipline of specialiteit. Zo hebben we afgelopen jaar onder andere naar ons retourproces gekeken. Daar zijn verbeterpunten uitgekomen voor logistiek, inkoop, sales en vooral ook voor de website. Door als conversiespecialist aan te haken bij de start van zo’n project, kun je direct meedenken, onderzoek doen, input leveren en experimenteren onderdeel maken van dat project.

Tip 3: Zet je als CRO’er breder in

Zet je als CRO-specialist breder in om betrokken te blijven bij organisatiedoelstellingen en minder afhankelijkheden te creëren. Zo kent fonQ bijvoorbeeld geen CRO-, maar customer journey-specialisten die zich op de gehele klantreis richten. In die rol vormen CRO en validatie juist een middel om het doel te bereiken. Ons werk bevat veel meer taken: het projectmanagement, markt- of klantonderzoek ondersteunen, brainstormsessies faciliteren, stakeholders op de hoogte houden, data-analyses uitvoeren, eenvoudige businesscases bouwen en helpen bij het refinen van userstories. Doordat we als customer journey-specialisten breed inzetbaar zijn, zijn we ook van a tot z betrokken bij projecten en initiatieven. Je denkt dan al in een eerder stadium mee over het betreffende vraagstuk. Een ander voordeel is dat je in de rol van customer journey-specialist over meer vaardigheden bezit, waardoor je meer zelf kunt uitvoeren en dus minder afhankelijk bent van anderen. Dit bevordert de snelheid in het CRO-proces. Ik besef dat het breder inzetten van een CRO-specialist ook extra tijd en investering vraagt, maar dit blijkt erg nuttig wanneer je de aansluiting zoekt bij de organisatiedoelstellingen.

Webanalisten.nl
Dit artikel is een ingekorte versie van het artikel dat Kylie Verveld, customer journey specialist bij fonQ, eerder schreef voor Webanalisten.nl. Het volledige artikel is hier te lezen.