Twinkle | Digital Commerce

EU-besluit heft btw-verschil e-books en gedrukte boeken op

2018-10-03
1000562
  • 1:08

Na jarenlange twist over btw-tarieven van e-books hebben de EU-lidstaten overeenstemming bereikt: alle ministers van Financiën vinden dat lidstaten die tarieven zelf mogen verlagen naar dat van papieren boeken.

Tot nu toe mochten lidstaten niet zelf beslissen over de hoogte van btw die zij voor e-book verkopen rekenden. Nederland heeft zich van meet af aan een sterk voorstander van flexibiliteit op dit vlak getoond en zal dan ook het voortouw nemen bij het verlagen van de btw-tarieven: daardoor vallen digitale publicaties binnenkort niet langer onder het hoge tarief van 21 procent, maar onder 6 - per januari 9 - procent.

Geen ongelijkheid meer

'De beslissing van vandaag is de laatste stap om ervoor te zorgen dat de ongelijke behandeling van de twee producten - papier versus digitaal - tot het verleden behoort', meldt Brussel bij de publicatie van de beslissing, die een lange aanlooptijd kende. Er staat nog een formaliteit op de planning: 'Deze overeenkomst is een goed voorteken voor de komende besprekingen over het laatste voorstel van de Commissie om ervoor te zorgen dat de lidstaten meer flexibiliteit hebben om de btw-tarieven naar eigen goeddunken vast te stellen.'

Lees ook: 'Een op vijf fysieke boeken online verkocht' (10-04-'17)