Twinkle | Digital Commerce

Brussel: btw-aangifte straks in thuisland

2017-11-11
180101
  • 1:18

De Europese Commissie heeft een actieplan gepresenteerd voor het harmoniseren en verbeteren van btw-regels. Als het aan haar ligt kunnen alle webwinkeliers straks in eigen land btw afdragen over grensoverschrijdende verkopen. De drempel komt in alle lidstaten even hoog te liggen.

De versoepeling van de btw-regels is een van de zestien maatregelen waarmee de Europese Commissie cross border e-commerce wil bevorderen. ‘De btw-drempel wordt overal gelijk, zodat kleinere startups gemakkelijker via internet kunnen verkopen', had het dagelijks bestuur van de Europese Unie een jaar geleden al aangekondigd.

Actieplan
Met het gisteren gepresenteerde actieplan wordt dat voornemen concreter gemaakt, al moeten er nog wetten worden gemaakt om een en ander in praktijk te kunnen brengen. Uit de begeleidende verklaring: ‘Het actieplan vormt de eerste stap naar een gemeenschappelijke EU-btw-ruimte die toegerust is om fraude te bestrijden en bedrijven, de digitale economie en e-commerce te ondersteunen.’

Centraal systeem
De Europese Commissie streeft dus naar een centraal systeem voor elektronische registratie en betaling. Dat biedt online verkopers van diensten én producten de mogelijkheid btw aan te geven via één land, het thuisland logischerwijs, met de daarbij behorende administratie- en controleregels.

De Commissie benadrukt bij de concretisering van het actieplan goed te letten op de lastendruk voor mkb’ers en startups, die nu bovengemiddeld veel kosten maken om aan de btw-regels te voldoen. Ook onderdeel van het plan is de btw-vrijstelling af te schaffen voor producten die van buiten de Unie aan EU-burgers worden geleverd.