Twinkle | Digital Commerce

ShoppingTomorrow: de groeifasen van direct marketing

2017-09-14
180101
  • 1:52

Direct marketing is meer dan een onderdeel van de bedrijfsvoering, aldus de gelijknamige expertgroep van ShoppingTomorrow. In de nabije toekomst zal DM ‘doordringen tot de kernactiviteiten van elk bedrijf’. De deskundigen onderscheiden vier groeifasen.

Zoals alles in onze wereld, verandert ook direct marketing (DM) in rap tempo. Veel nieuwe kanalen, onderliggende technologieën en beschikbare data bieden enorme kansen, schetst de expertgroep Direct Marketing.

Het kijken naar de toekomst en het beschrijven daarvan is slechts één kant van de zaak. Hoe je hierop voor te bereiden en welke stappen je kunt nemen is een tweede. In de bluepaper beschrijven de experts welke vier groeifasen onderscheiden kunnen worden. Hieronder kort op een rij:

  • DM via gesegmenteerde klantgroepcommunicatie;
  • DM op basis van profielgedreven klantcommunicatie;
  • DM via een multichannel-klantdialoog en omnichannel;
  • Eén op één DM als onderdeel van de core business.

Groeimodel voor DM, afgeleid van de ‘customer square’ van Yourzine.


Om de groeifasen overzichtelijk te maken, heeft de expertgroep een groeimodel voor direct marketing ontwikkeld. Hierin kunnen retailers in één oogopslag zien waar ze staan en hoe ze in een volgende fase terecht kunnen komen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de middelen die nodig zijn voor DM, hoe er omgegaan wordt met data en wat de huidige status van de betreffende organisatie is.

Op basis van dit groeimodel werkt de expertgroep momenteel hard aan de inrichting van een hoofdstuk op online kennisplatform EcommerceWiki. Het doel is om via dit platform relevante kennis vanuit de markt te delen. Daarnaast willen de deskundigen ondernemers verder helpen, zodat zij enerzijds in kunnen schatten waar hun bedrijf staat en anderzijds kunnen bepalen waar ze naartoe willen.

Meer bevindingen van de expertgroep vindt u in de zogenoemde bluepaper. Die kunt u hier downloaden.

 
Lees ook over de andere bluepapers van ShoppingTomorrow: