Twinkle | Digital Commerce

ShoppingTomorrow: het strategisch belang van datakwaliteit

2017-05-27
180101
 • 3:15

Het onderwerp ‘data’ is niet sexy. Het bereikt zelden de agenda van bestuurders. Ontwikkelingen in de markt, zoals de transparantie van internet en wetgeving, maken dat datakwaliteit echter een ‘moetje’ van strategisch belang is geworden.

De expertgroep Productinformatiemanagement van ShoppingTomorrow heeft een datakwaliteit framework opgesteld.

Dimensies van productdatakwaliteit
Er zijn vele definities van datakwaliteit. De meest gebruikte: ‘Data is van hoge kwaliteit indien ze geschikt zijn voor het beoogde gebruik in de activiteiten, besluitvorming en planning.’

Om een goede productdatakwaliteit te garanderen heeft de expertgroep een datakwaliteit framework opgesteld dat bestaat uit de onderdelen visie, strategie, governance, datamodel, processen & controls, metrics en systemen.

Duidelijke visie, strategie & governance
Om te beginnen is het noodzakelijk te bepalen wat het gewenste kwaliteitsniveau van productdata is. Dit is in het deel visie en strategie omschreven als de ‘fit-for-use’ toepassing en kan dus variëren per bedrijf of bedrijfsonderdeel.

Daarna dient te worden uitgewerkt wie voor welke data verantwoordelijk is. Tot slot is de basis voor de datakwaliteit het integraal sponsorship van de gehele organisatie. Concreet betekent dit, dat op elk niveau mensen zich bewust zijn van de waarde van goede productdata en de kosten en risico’s van slechte productdata.

Helder datamodel
Bij de opzet van het datamodel is het zogenaamde ‘meta-datamodel’ van groot belang. In het meta-datamodel wordt in feite het ontwerp van het datamodel beschreven. Hierin staan alle specificaties en definities van de datavelden, attributen en hun relaties. Als in dit meta-datamodeldocument niet helder wordt beschreven wat precies bedoeld wordt, is dit een bron voor toekomstige problemen.

Strenge processen & controls
Met duidelijkheid over welke informatie verzameld moet worden, kunnen de processen worden opgezet:
 

 • Productcreatie: Met de leverancier(s) kunnen afspraken gemaakt worden over welke data ze aanleveren, voor welke doelgroep (inkoop, logistiek, consument) en hoe (xml, excel). Onderdeel van deze stap is ook de controle van de data voordat deze het eigen PIM-systeem ingaat.
   
 • Productverrijking: door workflow-processen kunnen alle afdelingen de noodzakelijke informatie toevoegen. Niet alleen productfoto’s en commerciële teksten, maar ook het aanbrengen van relaties met andere producten (bijvoorbeeld voor up- en cross-selling).
   
 • Productpublicatie: Door het opzetten van regels kan de juiste informatie via het juiste kanaal onder de juiste doelgroep worden verspreid.
   
 • Productdatabeheer: Producten blijven zich ontwikkelen nadat ze op de markt zijn gekomen. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Hoe kunnen mutaties worden verwerkt en wanneer. Welke data mag niet gewijzigd worden?
   
 • Productuitfasering: Voor elk product komt er een moment waarop deze niet meer geproduceerd en/of verkocht wordt. Ook hier speelt productinformatie een rol. Denk bijvoorbeeld aan online informeren over de productstatus en/of advies geven over vervangende producten en opvolgers.

Uitdagende metrics
Datakwaliteit zal altijd gerelateerd moeten zijn aan het gewenste eindresultaat, bijvoorbeeld meer verkoop. Iedere meting dient hier rekening mee te houden. Voorbeelden van metrics zijn dataconsistentie, accuraatheid en compleetheid. Steeds betere tools zijn beschikbaar om datakwaliteit te meten, zoals data profiling waarbij overeenkomende producten worden geanalyseerd om eventuele afwijkingen te ontdekken.

Moderne systemen
Met betrekking tot datakwaliteit worden verschillende systemen ingezet, waarvan het PIM-systeem de belangrijkste is. Aan een PIM-systeem worden steeds hogere eisen gesteld op het gebied van data onboarding, -verrijking, delen en meten. Doordat steeds meer personen binnen de organisatie meewerken, is het belang van autorisatie en workflow sterk toegenomen. Ook persoonlijke dashboards zijn niet langer een luxe om overzicht te houden over de processen en datakwaliteit.

Meer bevindingen van de expertgroep vindt u in de zogenoemde bluepaper. Die kunt u hier downloaden.
 

_____

ShoppingTomorrow
De verschillende werkgroepen van onderzoeks- en actieprogramma ShoppingTomorrow hebben hun bevindingen vastgelegd in nieuwe bluepapers. Hierboven vindt u een samenvatting van de bluepaper van de expertgroep Performance Advertising. De komende periode verschijnen meer samenvattingen op deze site.
_____

Lees ook over de andere bluepapers van ShoppingTomorrow:

_____