Twinkle | Digital Commerce

Shopping Tomorrow: meer winst door slimme inkoop en logistiek

2017-05-27
180101
 • 2:22

Nederlandse e-commerce bedrijven kunnen hun winst met 5 tot 10 procentpunten verhogen door de toepassing van best practices in inkoop en de supply chain. ‘Dit staat gelijk aan meer dan een verdubbeling van de winst voor de meeste e-commerce bedrijven.’

Dat concludeert de expertgroep Inkoop & Supply Chain van ShoppingTomorrow. Hieronder leest u een verslag van zijn bevindingen.

Veel e-commerce bedrijven zijn opgestart vanuit de ICT en online marketing. Er is vaak nog onvoldoende kennis over inkoop en logistiek binnen deze bedrijven. Tegelijkertijd zijn er veel e-commerce bedrijven die geen of amper winst maken. Uit onderzoek van de expertgroep Inkoop _ Supply Chain van ShoppingTomorrow blijkt dat de inkoop- en logistieke kosten 70 tot 95 procent van de omzet van het gemiddelde e-commerce bedrijf bedragen. Daarnaast blijkt dat het netto winstpercentage in absolute termen met 5 tot 10 procent verhoogd kan worden ‒ dit staat gelijk aan meer dan een verdubbeling van de winst voor de meeste e-commercebedrijven ‒ door de toepassing van slimme best practices op deze gebieden.

De expertgroep heeft gekeken naar de impact van best practices op het gebied van inkoop en logistiek op de winstgevendheid van e-commerce- en multichannel-organisaties. Vertegenwoordigers van een tiental e-commerce en multichannel-organisaties hebben deelgenomen in deze expertgroep (waaronder DPD, Essenza, Hema, Nextail, Otto Group, Topvitamins.nl en  WolkyShop). De expertgroep heeft een bezoek gebracht aan elk van de deelnemende bedrijven om te achterhalen welke best practices er worden toegepast op de gebieden inkoop en logistiek.

Conclusies
Dit heeft geresulteerd in een aantal belangrijke conclusies:

 • De absolute winstgevendheid kan verbeterd worden met 5 tot 10 procentpunten door gebruik te maken van slimme best practices op het gebied van inkoop en supply chain.
   
 • Bij de multichannel-organisaties lijkt de winstgevendheid van fysieke winkels en de online operaties vrijwel op hetzelfde niveau te liggen.
   
 • Sommige pure players zijn in staat om door zeer efficiënt en extreem gebruik van ICT veel meer omzet per fte te genereren dan andere e-commerce bedrijven.
   
 • Er is geen overeenstemming bij multichannel retailers over de vraag waar je voorraad moet neerleggen. Sommige bedrijven leggen alle voorraden juist in de fysieke winkels neer, terwijl anderen ervoor kiezen om zoveel mogelijk centraal op te slaan (met slechts beperkte hoeveelheden in de winkels).
   
 • Alle partijen lijken te worstelen met hun ICT-spaghetti. Simpele en efficiënte ICT lijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor winstgevendheid. De oplossingen van traditionele ICT-bedrijven (zoals ERP-leveranciers) lijken hier niet aan te voldoen.

De belangrijkste best practices die een impact hebben op netto winstgevendheid zijn inkoopstrategie en -consolidatie en extreem gebruik van ICT in de operatie.

Meer bevindingen van de expertgroep vindt u in de zogenoemde bluepaper. Die kunt u hier downloaden.

_____ShoppingTomorrow
De verschillende werkgroepen van onderzoeks- en actieprogramma ShoppingTomorrow hebben hun bevindingen vastgelegd in nieuwe bluepapers. De komende periode verschijnen meer samenvattingen op deze site.
_____

Lees ook: ShoppingTomorrow: performance advertising op de schop (22 februari 2016)