Twinkle | Digital Commerce

10 procent jaargroei voor webwinkels haalbaar

2017-11-08
762356
  • 1:35

Nederlandse verkopers op afstand zagen hun omzet afgelopen oktober 9,5 procent hoger uitkomen dan in dezelfde maand vorig jaar, aldus het CBS. Of dubbelcijferige groei er voor dit hele jaar in zit, hangt af van het online koopgedrag van Sinterklaas en de Kerstman.

Het CBS brengt maandelijks omzet- en afzetcijfers naar buiten over de Nederlandse detailhandel. In de eerste tien maanden van dit jaar kwam de groei voor verkopers op afstand uit op 9,4 procent. Uit de verkoopcijfers over november en december moet straks blijken of de 10 procent omzetgroei voor dit aflopende jaar is gehaald. Vorig jaar kwam het groeicijfer op 9 procent uit.

Uit de Sinterklaasenquête van Thuiswinkel.org bleek onlangs dat de goedheiligman webwinkeliers de afgelopen weken harder liet lopen dan ooit. De extra omzet die ze boekten lag aanmerkelijk hoger dan in voorgaande jaren.

'Via postorder en internet'
Het CBS brengt maandelijks alleen de procentuele omzetontwikkeling van de Nederlandse detailhandel in beeld. Ten aanzien van de data over 'detailhandel via postorder en internet' tekent het bureau aan: 'De cijfers geven geen beeld van de totale detailhandelsverkoop via internet. De omzet die reguliere winkelbedrijven via internet realiseren wordt namelijk niet bij de detailhandel via postorder en internet gemeten, maar bij de branches die aansluiten op de hoofdactiviteiten van deze winkelbedrijven.'

1,5 omzetdaling overall
Uit de vanochtend gepubliceerde cijfers van het CBS bleek dat de Nederlandse detailhandel afgelopen oktober overall 1,5 procent minder omzet realiseerde dan in oktober vorig jaar. De inkomsten van food-winkels groeiden, met 1,8 procent, die van winkeliers in non-food daalden met 3,3 procent. Voor het eerst in lange tijd werd de volumedaling (van 2,8 procent) in dit segment niet gecompenseerd door hogere kassaprijzen, integendeel: de prijzen daalden met een half procent. Verklaring: het prijsverhogende effect van de btw-verhoging per 1 oktober in 2012 is voorbij.