Twinkle | Digital Commerce

Waar moeten webwinkeliers ondernemen?

2017-11-11
180101

Eerder vandaag bepaalde de Raad van State dat webwinkel Fietsenshop.nu de deuren moet sluiten. Als detailhandelsbedrijf is een webwinkel niet welkom in een woonwijk en buitenwijk, maar een webwinkel is ook niet welkom op een bedrijventerrein!

De uitspraak is immers gestoeld op het feit dat gemeentelijke verordeningen en bestemmingsplannen webwinkels als detailhandelsbedrijven bestempelen. Daarmee hebben gemeenten het recht webwinkels in woonwijken en bedrijventerreinen te weren.

Verouderde verordeningen en regelingen
Nu maakte Fietsenshop.nu het zichzelf - zo lezen we in de uitspraak - met openingstijden van de webwinkel ook niet gemakkelijk, moet worden gezegd. In die zin heb ik nog wel begrip voor de uitspraak van de Raad van State. Maar de uitspraak kan gedaan worden op basis van verouderde verordeningen en regelingen rond bestemmingsplannen geven, die gemeenten dus wel degelijk de mogelijkheid bieden om webwinkels uit woonwijken, buitengebieden en zelfs van bedrijventerreinen te weren. Dat is toch echt niet meer van deze tijd en daar moet wat aan gedaan worden.

Deuren sluiten
Thuiswinkel.org vreest daarom ook de impact van de uitspraak op vooral kleine webwinkels en start-up’s. Want als alle gemeenten hun bestemmingsplannen gaan controleren op hoe webwinkels daar in passen, dan kunnen vele duizenden beginnende webwinkels, meteen de deuren sluiten.

Webwinkels kunnen geen kant op
Door de uitspraak van de Raad van State vallen webwinkels tussen wal en schip. Er is geen begrip voor het feit dat nagenoeg alle grote e-commerce bedrijven ergens op zolder of in een schuur zijn begonnen. Webwinkels kunnen formeel nu geen kant op. Zij zijn niet welkom in een woonwijk of buitengebied. Maar webwinkels zijn als detailhandelsbedrijf ook niet welkom op een bedrijventerrein. En in een winkelstraat hebben webwinkels niks te zoeken. Webwinkeliers zouden dezelfde ruimte moeten kunnen krijgen als andere vrije beroepsuitoefenaren zoals fysiotherapeuten en huisartsen. Webwinkels zouden zich ook binnen vast te stellen grenzen vrijelijk moeten kunnen vestigen.

Heksenjacht voorkomen
Ik kan me trouwens ook niet voorstellen dat dit een wenselijke ontwikkeling is in deze economisch magere tijden, waar juist het ondernemerschap van veel webwinkeliers als positief wordt ervaren. Hoe kan het zijn dat dit soort verouderde verordeningen en regelgeving bestaan, terwijl Nederland en Europa juist hard werken aan het wegnemen van obstakels voor e-commerce, zoals ook vastgelegd in de ambitieuze Digitale Agenda’s van eurocommissaris Kroes en minister Verhagen? Het zijn de gemeenten die gaan over de implementatie en naleving van bestemmingsplannen. Voorkomen moet worden dat de uitspraak van de Raad van State leidt tot een heksenjacht op kleine webwinkels en start-ups.In gesprek over de uitspraak
Thuiswinkel.org roept de overheid en gemeenten op regels en verordeningen te maken die webwinkels en internetbedrijven faciliteren in plaats van tegen werken. We gaan binnenkort contact opnemen om op basis van de uitspraak van de Raad van State in gesprek te gaan met de overheid en de NVG, de Nederlandse Vereniging van Gemeenten.