Twinkle | Digital Commerce

‘Pas Nederlandse winkeltijden aan op webwinkels’

2017-05-28
25071410
  • [nieuws]
  • 1:03

Houd rekening met webwinkels bij het bepalen van winkeltijden met lokale ondernemers, adviseert Detailhandel Nederland aan gemeentes in een vandaag verschenen rapport. De belangenvereniging constateert dat winkelen steeds meer naar avonden en weekends verschuift.

'Webwinkels zijn 24/7 open en thuisbezorgen mag op zondag en wordt ook steeds meer gedaan,' zegt Detailhandel Nederland in het nieuwe adviesrapport met aanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  'Het is van belang dat er een gelijk speelveld is tussen verschillende winkelvormen en daar moeten winkeltijden in samenspraak met de lokale winkeliers op worden aangepast.'

Afhaalpunten
Naast een verruiming van winkeltijden bepleit de belangenbehartiger ook voor het uitbreiden van pick-up points: 'De online bestedingen nemen toe. Het moet gemakkelijker worden voor winkels om afhaalpunten te ontwikkelen. Vestig deze punten in winkelgebieden om daarmee de kracht van het winkelgebied te versterken.'

Afwijken van bestemmingsplan
Webwinkeliers vestigen zich regelmatig op plaatsen waar detailhandel niet is toegestaan, zoals op bedrijfsterreinen of in woningen, aldus Detailhandel Nederland. Gemeentes zouden dit volgens de organisatie vaak 'oogluikend toestaan', wat de winkelstructuur verzwakt. Gemeentes moeten die verdedigen door strenger te controleren of detailhandel plaatsvindt op een daarvoor bestemde locatie, luidt het advies.