Twinkle | Digital Commerce

Een huis kopen via internet. Kan dat?

2017-05-26
  • 1:44

Overeenkomsten mogen in principe mondeling, per sms of via het internet worden gesloten. De wetgever stelt wel extra eisen aan bepaalde overeenkomsten. Dat geldt ook voor koopovereenkomsten die betrekking hebben op onroerende zaken. Hiervoor geldt een zogenaamd schriftelijkheidsvereiste.

Tekst: Steven RasEen koopovereenkomst voor een huis moet dan ook op schrift worden gesteld, wil er sprake zijn van een rechtsgeldige koopovereenkomst. Nu is er een bepaling in ons Burgerlijk Wetboek die vermeldt dat ook aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, mits daarbij aan drie vereisten is voldaan.

Die vereisten zijn:
• de overeenkomst dient voor partijen raadpleegbaar te zijn;
• de authenticiteit van de overeenkomst dient voldoende gewaarborgd te zijn;
• het moment van totstandkoming moet kunnen worden vastgesteld, evenals de identiteit van de partijen. Al deze vereisten maken het sluiten van een koopovereenkomst voor een woning via het internet niet makkelijker. Bovendien heeft het op dit moment geen zin om aan de voornoemde vereisten te voldoen. De wetgever heeft het sluiten van koopovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken langs elektronische weg namelijk uitgesloten.

Is het straks mogelijk om een huis toe te voegen aan het winkelwagentje?

Inmiddels is er een aantal ontwikkelingen gaande. Zo maakte minister Hirsch Ballin van Justitie op 13 september 2007 bekend dat de ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onderhandse akten in elektronische vorm mogelijk maakt, waaronder een koopovereenkomst voor een huis. Het wetsvoorstel ligt op dit moment nog voor advies bij de Raad van State. De teksten van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Mijn verwachting is dat dit halverwege 2008 zal gebeuren. Na de invoering zullen er ongetwijfeld innovatieve webwinkeliers zijn die het mogelijk maken om een huis toe te voegen aan het winkelwagentje.


Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen.
Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 3-2008