Twinkle | Digital Commerce

Nederlandse bedrijven voldoen niet aan Europese digitale wetgeving

2024-07-10
1000562
  • [nieuws]
  • 1:55

Nederlandse e-commerce bedrijven kunnen hun borst nat maken: de meeste schieten tekort als het gaat om het naleven van de Digital Services Act (DSA) en de Platform-to-Business Verordening (P2B).

Dat blijkt uit een recente steekproef van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die enkele tientallen bedrijven onder de loep nam. De ACM is in Nederland de beoogde toezichthouder voor beide wetten, maar kan formeel pas handhaven nadat de Nederlandse implementatiewetten in werking zijn getreden. Dat is naar verwachting begin 2025 het geval. Vooruitlopend op die taak, deed de toezichthouder een steekproef om de status quo in kaart te brengen.

Bevindingen steekproef

De steekproef werd gedaan onder vijftig verschillende online platforms en aanbieders van online diensten. De ACM wil niet nader specificeren om welke partijen het gaat. Voor de P2B Verordening controleerde de toezichthouder of de algemene voorwaarden van online platforms eenvoudig beschikbaar zijn voor bedrijven. Uit de steekproef blijkt dat deze niet altijd (goed) vindbaar zijn of niet de informatie bevatten die aanbieders moeten geven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over het beperken van accounts, de volgorde van zoekresultaten en het interne klachtenafhandelingssysteem.

Voor de DSA onderzocht de ACM of online platforms en online marktplaatsen een contactpunt hebben voor afnemers en autoriteiten, in de algemene voorwaarden informatie geven over hun inhoudsmoderatie en of ze afnemers de mogelijkheid bieden om illegale inhoud te melden. Uit de steekproef blijkt dat het contactpunt voor afnemers niet altijd voldoet aan de vereisten van de DSA. In een aantal gevallen kunnen afnemers niet kiezen hoe zij met de aanbieder in contact komen. Ook is in de algemene voorwaarden informatie over inhoudsmoderatie niet altijd goed vindbaar of bevatten die niet alle verplichte informatie. Bij sommige aanbieders blijkt het ook niet mogelijk om melding te doen van illegale inhoud of is het meldingssysteem niet goed vindbaar.

DSA en P2B

De P2B Verordening geldt voor online platforms en zoekmachines die zakelijke gebruikers de mogelijkheid bieden om producten of diensten aan consumenten aan te bieden. De DSA geldt voor meer online aanbieders, namelijk alle soorten aanbieders die online content van gebruikers doorgeven, opslaan of openbaar maken. Voor kleine ondernemingen gelden minder regels. Om online aanbieders op weg te helpen, publiceerde ACM eerder dit jaar voor de DSA en in 2023 voor de P2B een leidraad

Lees ook: Aan de bak voor de DSA