Twinkle | Digital Commerce

ACM: ‘Kwaliteit van post- en pakketdienstverlening gaat achteruit’

2024-05-16
1000562
  • [nieuws]
  • 1:57

In 2023 was er op de brede bezorgmarkt (post en pakketten) sprake van een lichte omzetstijging ten opzichte van het jaar ervoor. De omzet voor de gehele markt lag ruim boven de 3,3 miljard euro. De kwaliteitscijfers gingen wel achteruit.

Dit blijkt uit de nieuwste Post- en pakketmonitor 2023 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het volume in de postmarkt komt voornamelijk van zakelijke verzenders en daalde met 8,8 procent, terwijl in de pakketmarkt sprake was van een volumegroei van 1,9 procent ten opzichte van 2022. De omzetgroei in de pakkettenmarkt compenseerde zo de omzetdaling in de postmarkt: in 2023 steeg deze met 97 miljoen tot ruim 2,5 miljard euro. Op de postmarkt was sprake van een daling van 58 miljoen euro. Wel werd daar nog een omzet gerealiseerd van 828 miljoen euro.

Op gespannen voet

De ACM krijgt veel klachten over niet-tijdige of onzorgvuldige bezorging van post en pakketten. Uit de Monitor van de ACM blijkt dat brievenbuspost die onder de UPD valt in 2019 nog in 94 procent van de gevallen op tijd bezorgd werd, over 2023 kwam dit percentage uit op 89 procent. Volgens Manon Leijten, bestuurslid ACM, zijn er de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen in de brede markt voor post en pakketten te zien. ‘Waar we op de ene plek duidelijke krimp zien, is er op andere plekken juist sprake van omzet- en volumestijgingen. Tegelijkertijd horen we dat veel consumenten en zakelijke verzenders ervaren dat de kwaliteit van de dienstverlening over de gehele linie achteruit gaat. Dat staat op gespannen voet met de prijsverhogingen die we in veel segmenten zien’, aldus Leijten.

Prijsverhogingen

De prijs steeg in de afgelopen jaren harder dan de inflatie waardoor consumenten per saldo meer zijn gaan betalen voor postbezorging. Consumenten en kleine bedrijven waren vorig jaar het duurste uit en betaalden voor het versturen van een pakketje gemiddeld 5,49 euro. Bedrijven die pakketjes verzonden naar consumenten waren in 2023 gemiddeld 5,23 euro kwijt en de b2b markt was gemiddeld 3,73 euro kwijt aan pakketverzending.

Groei brievenbuspakketjes houdt aan

Ook in 2023 is er een aanhoudende groei van brievenbuspakketjes te zien. Sinds 2019 is het aantal brievenbuspakketjes ruim verdubbeld; toen werden er 29 miljoen verstuurd, tegenover 65 miljoen in 2023. Ook de behaalde omzet van deze brievenbuspakjes is meer dan verdubbeld van 69 miljoen in 2019 tot 152 miljoen euro in 2023.