Twinkle | Digital Commerce

Meer conversie door b2b-personalisatie

2023-12-18
1000562
  • [onderzoek]
  • 1:42

B2b e-commerce is in opmars. Verschillende expertgroepen van ShoppingTomorrow, het onderzoeksprogramma van Thuiswinkel.org, hebben zich dit onderzoeksjaar specifiek gericht op b2b e-commerce. Organisaties die zich richten op de zakelijke markt beschikken over ontzettend veel data, waar ze meer mee kunnen doen dan ze nu doen. Personalisatie biedt daarbij volop kansen.

Bedrijven die actief zijn in de b2b kunnen de data die ze verzamelen voor zich laten werken om hun e-commercedoelen te bereiken. Die data kun je halen uit en gebruiken tijdens de hele klantreis; van het bouwen van klantprofielen tot personalisatie en van cross- en upsell tot conversieoptimalisatie. Klantprofielen helpen de hele organisatie om relevant te blijven en de doelgroepen beter te bedienen. Als je weet wie je klant is, kun je er met personalisatie voor zorgen dat je klant zich speciaal voelt en vervolgens gaan werken aan cross- en upsell om je conversie te verhogen. Data blijven de drijvende kracht achter de meer succesvolle en efficiënte b2b-organisaties, zowel nu als in de toekomst, voorspelt de expertgroep.

Personalisatie inzetten in b2b

Personalisatie in b2b e-commerce is niet langer een nice to have, geeft een andere expertgroep aan. Het is een essentieel element van een moderne b2b-e-commercestrategie. Maar de juiste weg vinden is complex en vereist zorgvuldige overwegingen. Hoe verhoog je conversie en loyaliteit via personalisatie in b2b e-commerce?

Het is belangrijk om je te realiseren dat personalisatie in b2b en b2c wezenlijk van elkaar verschilt. Bij b2b heb je bijvoorbeeld met meerdere personen/functies te maken in het aankoopproces, terwijl je bij b2c vaak maar met 1 persoon te maken hebt. Daarnaast werken b2b-bedrijven soms met individuele prijsafspraken, zijn ze relatiegericht en gaat het soms om complexe producten. Deze expertgroep heeft een praktisch maturity-model ontwikkeld, aan de hand waarvan bedrijven kunnen zien waar ze nu staan en hoe je verder kunt klimmen op de zogenoemde personalisatiepiramide. De groep benadrukt daarbij wel dat personalisatie geen doel an sich moet zijn, het is een middel om je doelen te bereiken.