Twinkle | Digital Commerce

Duurzame bezorging: wat de klant wil

2022-11-09
1000562
  • [onderzoek]
  • 3:19

Bezorging moet groen, groener, groenst. Die ontwikkeling was al een tijd aan de gang, en de huidige energiecrisis versnelt dat alleen maar. Ook de consument is inmiddels overstag; hij ziet duurzame bezorging steeds meer als top-of-mind. Maar geldt dat ook voor de e-commerce sector zelf?

Nee dus. Ondanks de toenemende behoefte aan duurzame bezorgopties, schieten webwinkelbedrijven op dat vlak nog tekort. Althans, dat is de conclusie uit een grootschalig consumentenonderzoek van Descartes, gehouden onder ruim achtduizend consumenten in negen landen in Europa, Canada en de Verenigde Staten. Goed om te weten is dat het hier gaat om cijfers over in hoeverre consumenten vinden dat e-commercebedrijven aan duurzaamheid doen, niet om cijfers over daadwerkelijke investeringen in duurzame initiatieven. Het onderzoek toont vooral een beeld van hoe de meningen van consumenten uit verschillende landen zich tot elkaar verhouden. Dat levert een aantal interessante inzichten op.

Hoeveel procent van de pakketten wordt thuisbezorgd?

Allereerst is aan de consumenten gevraagd wie van hen pakketten laat thuisbezorgen en of dat in de toekomst meer wordt. Daaruit blijkt dat het VK en Nederland bovenaan staan, in beide landen wordt 53 procent momenteel thuisbezorgd. In de toekomst gaat men ervan uit dat dat aantal ongeveer gelijkwaardig blijft. Juist in de Nordics en Frankrijk is het percentage thuisbezorging nu relatief laag. Zo is dat in Frankrijk nu 34 procent. Die markten worden wel steeds meer volwassen, stellen de onderzoekers. Ervan uitgaande dat het percentage thuisbezorging in die landen de komende jaren toeneemt, biedt dat volgens de onderzoekers kansen voor retailers om erop in te springen met duurzamere thuisbezorging.

Hoe belangrijk vinden consumenten het helpen van het milieu?

Hoe zeer denken klanten eigenlijk aan het helpen van het milieu? Ook die vraag is door de onderzoekers gesteld. Opvallend is daarbij dat juist in de eerder genoemde landen Frankrijk en Finland het belang van het milieu vrij hoog is bij de consument. Zo geeft 56 procent van de Franse respondenten aan het milieu van belang te vinden, gevolgd door Duitse en Finse (beide 52 procent) consumenten. Nederland is terug te vinden in de onderste regionen met 42 procent.

Online aankopen beïnvloed door impact milieu?

Gemiddeld genomen vinden redelijk wat consumenten het helpen van het milieu dus van belang. Maar hoe wordt dat omgezet in de keuzes bij het doen van online aankopen? Speelt duurzaamheid een rol bij het besluit om wel of niet op die koopknop te drukken? Ook dat is bij een aanzienlijk deel van de consumenten het geval. Wederom staat Frankrijk bovenaan, daar kijkt bijna de helft eerst naar de impact op het milieu voordat er wordt afgerekend. In Nederland is dat 39 procent. Wij bevinden ons dus in de middenmoot.

Interesse in duurzame bezorgopties?

Als er nog enige twijfel bestaat bij webwinkeliers om duurzame bezorgopties aan te gaan bieden, is het volgende wel interessant. Want hoezeer is men nu geïnteresseerd in die bezorgopties, en in welke dan precies? Op basis van bovenstaande tekst zal het niet verbazen dat consumenten wel degelijk geïnteresseerd zijn in duurzame bezorgopties. De onderzoekers kozen er deze keer voor om alle antwoorden van de respondenten te bundelen en niet per land uit te beelden. Gevraagd is welke duurzame opties consumenten nogal belangrijk vinden. Het liefst heeft men dat alle orders worden gebundeld en op één dag in de week bij ze wordt bezorgd (29 procent). Wat men ook graag wil (eveneens 29 procent) is dat de webshop een duurzame bezorgoptie aanraadt.

Conclusie

Er valt voor retailers nog een boel te winnen als het op het bieden van duurzame bezorgopties aankomt. Er zijn redelijk grote verschillen in de onderzochte landen, zo hebben vooral consumenten uit Frankrijk behoefte aan duurzame bezorgopties, terwijl dat daar nog niet veel wordt aangeboden. En ook in de andere landen valt er nog veel te winnen. De onderzoekers concluderen het zelf als volgt: ‘In plaats van duurzaamheid te zien als nieuwe uitdaging, moeten retailers meer oog krijgen voor de enorme kansen die duurzame bezorgopties ze bieden. Niet elke consument zal om duurzame bezorging geven, maar het aantal dat dat wel doet, biedt een grote kans voor retailers om dit op te pakken.’

Bron: Descartes Research Report: Retailers: sustainability is not a challenge, it’s an opportunity