Twinkle | Digital Commerce

Tien innovatietips voor merken

2020-11-03
1000562
  • [onderzoek]
  • 2:42

Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn consumenten wereldwijd anders gaan shoppen. Eerder opgebouwde merkloyaliteit is op het spel komen te staan. “Vanwege het veranderende koopproces, koopgedrag én de economische noodzaak is innovatie de nieuwe levensader”, constateert de expertgroep Innovation for Brands van ShoppingTomorrow. “Juist nu is innovatie relevant.” In hun bluepaper benoemen de experts zes stappen in de organisatie van het innovatieproces. Ook geven ze tien tips om nu mee aan de slag te gaan. Belangrijke succesfactor: structuur.

Innovatie is geen doel op zich, aldus de leden van de expertgroep, maar noodzakelijk voor verschillende achterliggende doelen van merken. Het houdt hen relevanter, omdat klantbehoeften veranderen. Interne innovaties kunnen bedrijven efficiënter maken. Door te innoveren kunnen merken nieuwe producten introduceren en nieuwe markten, doelgroepen en verdienmodellen aanboren. Innovatie zorgt voor onderscheidend vermogen en voor bestaansrecht van organisaties, die door vernieuwing flexibeler en creatiever worden. Daarmee leidt innovatie tot een cultuur van groei, beweging en vooruitgang.

Gedeelde visie

Innovatie vergt investeringen, focus en vasthoudendheid, op basis van een gedeelde visie. Merk-, markt- en klantscans kunnen organisaties helpen vaststellen of ze willen innoveren om hun huidige positie te beschermen – ook dan is innovatie nodig – of om te transformeren. De experts raden aan om bij het zoeken naar relevante innovaties zo veel mogelijk inzichten van binnen en buiten de organisatie te betrekken.

Structuur

De afgelopen jaren zijn steeds meer organisaties concepten zoals agile/scrum, design thinking en lean startup gaan toepassen. En ook de incubators, accelerators en innovation labs schoten als paddenstoelen uit de grond. Maar innovatie is geen vrijblijvende oefening of experiment, benadrukken de experts. Ook innovatie vraagt om een gestructureerde aanpak. Daarbinnen is vervolgens alle ruimte voor creativiteit en om te experimenteren waar dat relevant is.

Zes stappen en tien tips

De experts onderscheiden zes stappen in het innovatieproces, achtereenvolgens de strategie en de doelen formuleren, het innovatieproces inrichten, het speelveld verkennen, het idee onderbouwen, het concept valideren en ten slotte de innovatie realiseren, lanceren en itereren. Deze stappen worden beschreven in de bluepaper en gevolgd door tien concrete tips, afgewisseld met voorbeeldcases van bol.com, golfbaan Prise d’eau, Achmea en McGregor. De tien tips kort en bondig op een rij:

1. Formuleer een visie en stel heldere doelen en verwachtingen
2. Creëer een innovatie-funnel
3. Betrek medewerkers, leveranciers, partners en klanten bij de ideeëngeneratie
4. Zorg voor budget om ideeën te realiseren
5. Formeer een winnend team
6. Maak rollen, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden duidelijk
7. Werk met schetsen en prototypes die je snel toetst
8. Breng valkuilen en risico’s in kaart
9. Communiceer over de impact die een innovatie gaat hebben
10. Zorg voor een korte maar realistische time-to-market

Bluepaper

De tips worden concreet gemaakt in de bluepaper van de expertgroep Innovation for Brands, gehost door Bluebird Day en voorgezeten door Magnus Red. Deze is kosteloos te downloaden op de site van ShoppingTomorrow.

Twinkle besteedt de komende tijd aandacht aan de bevindingen van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow. De expertgroepen publiceerden hun conclusies eind oktober in de bundel ‘The Next Chapter – Versneld vooruit’. Op de site van ShoppingTomorrow zijn de bluepapers gratis te downloaden. Samenvattingen daarvan vind je in ons dossier.