Twinkle | Digital Commerce

Een toekomstbestendige retailformule vraagt om scherpe keuzes

2020-02-06
1000562
  • [onderzoek]
  • 1:38

Retailformules staan al enkele jaren onder druk. Onderscheidend vermogen gaat inmiddels veel verder dan de bekende vier p’s: prijs, promotie, plaats en personeel. De expertgroep ‘A Futureproof Formula’ van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow heeft dit jaar uitgezocht hoe je als bedrijf een succesvolle transitie naar een toekomstbestendige, klantgerichte formule kunt maken.

De noodzaak voor nieuwe retailformules is duidelijk. Er komen nieuwe spelers op de markt en bestaande formules maken andere keuzes. B2b-bedrijven gaan ook b2c verkopen, er komen meer marktplaatsen en er wordt steeds meer ingezet op gebruik in plaats van bezit. Kortom, de concurrentie komt van alle kanten.

De expertgroep heeft onder leiding van Centric en Gwynt gewerkt aan een Futureproof Formula-model, waarmee je houvast krijgt bij het vaststellen van ontwikkelthema’s, en vervolgens een framework krijgt om deze thema’s te vertalen naar een concreet veranderplan. Het startpunt daarbij is relevantie voor een specifieke doelgroep door competenties te ontwikkelen binnen de vier bouwstenen:

  • Waarde; bied je unieke producten, heb je de beste kwaliteit of service, heb je de laagste prijs?
  • Gemak; een naadloze journey, altijd toegankelijk zijn, de beste oplossing direct beschikbaar hebben.
  • Beleving; hoe betrokken zijn je medewerkers, verbind je je met je klant, vertel je het juiste verhaal?
  • Verantwoord; ben je helder over de herkomst van je producten, heb je aandacht voor een betere wereld, ga je zorgvuldig om met klantgegevens?

Iedere competentie is meer of minder relevant voor jouw doelgroep of de behoefte die je als formule wilt vervullen. Als organisatie moet je scherpe keuzes maken en de competenties (door)ontwikkelen waarmee je in staat bent om als organisatie onderscheidend vermogen versus mogelijke alternatieve te bouwen.

Het volledige model, de scan en het plan zijn te vinden in de bluepaper van A Futureproof Formula.

Twinkle besteedt de komende tijd aandacht aan de bevindingen van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow. De expertgroepen publiceerden hun conclusies eind januari in de bundel 'The Future of the Journey'. Op de site van ShoppingTomorrow zijn de bluepapers gratis te downloaden. Samenvattingen daarvan vind je in ons dossier.