Twinkle | Digital Commerce

Het belang van (re)platforming

2019-02-27
1000562
  • [onderzoek]
  • 1:60

De ontwikkelingen in de e-commercemarkt gaan hard. Businessmodellen veranderen continu en in iedere branche dienen zich regelmatig nieuwe spelers aan. Reden genoeg voor de expertgroep (Re)platforming van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow om te onderzoeken wanneer een technisch platform geschikt is en blijft in deze veranderlijke wereld. In de bluepaper wordt beschreven waarom een replatformingstrategie belangrijk is en hoe het team, de aanpak en de tools eruit kunnen zien.

Replatforming is geen doel an sich, maar een antwoord op veranderende behoeften. Deze behoeften kunnen vanuit verschillende hoeken komen:

  • De klantwens verandert.
  • De omgeving verandert.
  • De interne behoefte verandert.
  • Behoefte om de total cost of ownership (TCO) van de online omgeving te beperken.

Replatforming meer is dan alleen een technisch (ict-)traject. Een multidisciplinaire aanpak met bijbehorend team en duidelijke rol- en verantwoordelijkheidsverdelingen is daarom onmisbaar. Daarnaast is het essentieel om binnen de organisatie draagvlak te creëren en te behouden voor het proces. Laat dus duidelijk zien wat de investering is, welke waarde het uiteindelijk oplevert en welke veranderingen er op komst zijn.

Vervolgens moet er een keuze worden gemaakt voor de architectuur, oftewel een blauwdruk van het platform. Deze beschrijft de verschillende onderdelen en systemen, en de manier waarop deze met elkaar verbonden zijn. Welke architectuur het best past, verschilt per organisatie. Elk e-commerceplatform bestaat uit een groot aantal functionele standaarddelen. Uiteraard verschilt de uiteindelijke gewenste architectuur per organisatie, afhankelijk van de gewenste kanalen, marktbenadering en omvang van de organisatie.

E-commercesystemen

Het bepalen welk e-commercesysteem het best in de gekozen architectuur past, is een belangrijke keuze. Omdat elk platform zijn eigen mogelijkheden en beperkingen kent, is het verstandig om de factoren goed af te wegen voordat je een systeem kiest. Binnen e-commerceplatformen kennen we vier categorieën: open source, enterprise-systemen, microservices/API-based en custom-made.

Zeker weten dat jouw organisatie dit succesvol aanpakt? Zorg er dan voor dat je de volgende elementen op orde hebt.

  • Creëer betrokkenheid en draagvlak binnen de organisatie.
  • Formeer een kernteam van eigen mensen met de juiste kennis en ervaring. Vul dit team zo nodig aan met externe expertise.
  • Kies een architectuur die aansluit op de wensen van vandaag én morgen.

Download de bluepaper van de expertgroep Replatforming voor meer informatie over het replatformingproces en extra aanbevelingen op dit gebied. Deze expertgroep stond onder leiding Valtech_ en Commercetools.

Twinkle besteedt de komende tijd aandacht aan de bevindingen van diverse expertgroepen van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow. Zij publiceerden hun conclusies in de bundel ´Window to the World´, op 23 januari. Op de site van ShoppingTomorrow zijn de bluepapers van de verschillende expertgroepen te downloaden.