Twinkle | Digital Commerce

E-commerce bedrijven smachten naar goed personeel

2017-11-08
25081410
  • 2:55

Ruim de helft van de Nederlandse e-commerce bedrijven heeft ‘zeer moeilijk vervulbare vacatures’, blijkt uit onderzoek onder leden van Thuiswinkel.org. De belangenvereniging pleit voor het versneld omvormen van curricula in het hoger onderwijs en herscholing van huidig personeel.

‘De vijver van gekwalificeerd personeel is te klein om aan alle vraag te voldoen’, concludeert Thuiswinkel.org vanochtend uit de arbeidsmarktenquête, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia in samenwerking met Human Capital Tafel Logistiek.

Twintigduizend specialisten
In totaal werken er zo’n 125.000 mensen voor pure players of de webwinkels van fysieke winkeliers, waarvan er twintigduizend beschikken over ‘specifieke e-commerce skills’. Het onderzoek richtte zich op deze groep van specialisten op het gebied van online marketing, webshopmanagement, of -logistiek, softwareontwikkeling en data-analyse.

Groeiend arbeidsmarktprobleem
In de eerste helft van dit jaar werden in totaal 7.800 mensen gezocht in deze categorie, becijferden de onderzoekers, een aantal dat in de nabije toekomst zal oplopen; alle ruim honderd respondenten rapporteren een groei van het aantal specialistenvacatures in alle functiegebieden. Bij 73 procent van bedrijven is die veroorzaakt door een groei van de bedrijfsactiviteiten. 62 procent heeft te maken met vervanging van personeel, 38 procent noemt de behoefte aan nieuwe digitale competenties, 34 procent relateert de vraag aan verandering van de bedrijfsactiviteiten.

Moeilijkst vacatures
Ruim de helft van de respondenten verwacht in de tweede helft van dit jaar moeilijk vervulbare vacatures te hebben, door een tekort aan sollicitanten en/of een tekort aan sollicitanten met de juiste online werkervaring.

De top 5 van moeilijk vervulbare vacatures:

  1. online marketeers (bij 51 procent van de werkgevers)
  2. (big) data analist (37 procent)
  3. frontend developer (34 procent)|
  4. software developer (33 procent)
  5. customer journey expert (30 procent)

Uitstroom hbo onvoldoende
Thuiswinkel.org richtte twee jaar geleden een e-Academy op om vraag en aanbod op de e-commerce arbeidsmarkt beter op elkaar af te laten stemmen. Volgens programmamanager Sophie van Rooij komen er echter nog onvoldoende geschikte mensen van het hbo, het minimaal gevraagd onderwijsniveau in 77 procent van de gemonitorde vacatures:

Bron: Jobfeed, bewerking Panteia

Van Rooij: ‘We werken samen met 13 grote hbo-instellingen in Nederland. Ondanks de goede stappen die zij maken in het moderniseren van hun curriculum, is de uitstroom vanuit deze opleidingen nog niet voldoende om te voorzien in de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Versnelde uitbreiding van het aantal opleidingen met e-commercecompetenties is noodzakelijk om de online groei van het Nederlandse bedrijfsleven bij te kunnen houden.’

Internationaal personeel
Ondertussen nemen vier op de tien werkgevers mensen aan met minder dan de gevraagde werkervaring, zorgen ze voor externe bijscholing of interne training on the job. Drie op de tien werkgevers zijn echter niet bereid om de vacature-eisen aan te passen; zij intensiveren de wervingsinspanningen, ook internationaal (22 procent van de bedrijven).

Kwalificaties van zittend personeel
Van alle e-commerce werkgevers ervaart ruim twee derde tekortkomingen in de vaardigheden van zittend personeel. Het gaat daarbij zowel om vakinhoudelijke vaardigheden als om meer generieke competenties. Overigens rapporteren multichannel verkopende bedrijven meer problemen dan puur online werkende bedrijven. Opvallend is ook de waarde die wordt gehecht aan ‘soft skills’, constateert Thuiswinkel.org. De steeds meer toegepaste flexibele, ‘agile’ werkvormen vergen competenties op het gebied van samenwerken, initiatief en energie. Van Rooij: ‘De conclusie die we hieruit kunnen trekken, is dat de snelle ontwikkelingen binnen de e-commerce sector vragen om een meer continue ontwikkeling van medewerkers. Dit verdient meer aandacht van zowel de organisatie als de individuele professional.’

­De roep om personeel met de juiste kwalificaties is niet nieuw. Coolblue ontving vorig jaar tachtigduizend sollicitaties, zo schreef het AD afgelopen weekend in een interview met voorman Pieter Zwart, om (ambitie) duizend vacatures te vullen. Toch nog geen sinecure. Om de aantrekkingskracht op slimme jonge mensen verder te vergroten, organiseerde het Rotterdamse bedrijf anderhalve week geleden zijn eerste e-commerce masterclass voor studenten.

Lees ook: Hebben we de juiste mensen? (Twinkle 10-2016)