Twinkle | Digital Commerce

Minister Kamp wil franchisewet

2017-05-27
180101
  • 1:26

Minister Kamp van Economische Zaken verkent de mogelijkheid om de Nederlandse Franchise Code te verankeren in de wet. Hij verhoogt de druk op franchisegevers en -nemers om tot onderlinge afstemming te komen, onder andere over online verkopen.

Kamp neemt de Nederlandse Franchise Code vandaag in ontvangst. De code beschrijft gedragsregels voor het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst. Ook de rechten en plichten van beide partijen zijn erin opgenomen.

Zelfregulering
De Nederlandse Franchise Code voorziet in zelfregulering (met geschillenbeslechting), waardoor wet- en centrale regelgeving achterwege zou kunnen blijven. Een commissie van betrokken partijen onderhandelt er al sinds 2014 over, de conceptversie werd kritisch ontvangen. Volgens het FD is Kamp ‘het gedraal beu’. Hij heeft er geen vertrouwen meer in dat de code zonder stok achter de deur gaat werken.

Wettelijke verankering
Uitgerekend vandaag heeft de minister een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over opname in de wet. Hiermee kan de code een rol gaan spelen in de rechtspraak bij de beoordeling van franchisegeschillen. Kamp: ‘Deze code is zo belangrijk dat naleving moet worden gewaarborgd. Ik verken momenteel samen met mijn collega van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden voor wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code. Daarmee streef ik een optimale mix na van enerzijds inhoudelijke regels vanuit de sector zelf en anderzijds een wettelijke stok achter de deur voor diezelfde regels.’

Geschillencommissie
Kamp zegt de sector te zullen ondersteunen bij de oprichting van een geschillencommissie, waarin franchisegevers en franchisenemers oplossingen kunnen vinden voor een geschil vóórdat de rechter in beeld komt.
 
Lees ook: