Twinkle | Digital Commerce

KvK’s: 6.600 nieuwe Nederlandse webwinkeliers in 2010

2017-05-27
180101
  • [nieuws]
  • 1:19

Veel Nederlanders die een onderneming starten, openen een webwinkel of ander bedrijf in ‘detailhandel via postorder en internet’. In die categorie waren er afgelopen jaar 6.600 starters, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

Na organisatieadviesbureaus (8.100 starters) zijn webwinkels daarmee de populairste bedrijven om te beginnen. In totaal werden afgelopen jaar 123.500 ondernemingen gestart, ruim achttienduizend meer dan in 2009. Afgelopen jaar werden de namen van 88.700 bedrijven uit het Handelsregister geschrapt, aldus de KvK in een bericht op de eigen site.

Geleidelijke toename
Specifiekere openbare informatie over verkopers op afstand gaat op de KvK-site niet verder dan februari 2010. Onderstaande figuur brengt de ontwikkeling van het aantal starters in beeld tussen maart 2009 en februari 2010 (cijfers van april en mei 2009 ontbreken helaas), waarbij een geleidelijke toename is waar te nemen:Meeste webverkopers in Noord-Holland
In februari vorig jaar waren er blijkens het Handelsregister 21.359 bedrijven actief als webwinkelier en/of postorderaar. Hieronder is te zien dat Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant op dat moment de meeste verkopers op afstand binnen de provinciegrenzen hadden.25.000 webwinkeliers
Gelet op de inschrijving van 6.600 nieuwkomers in 2010 is - de afvloeiing van (een onbekend aantal) gestopte webwinkliers meewegende - de grens van 25.000 Nederlandse webwinkeliers in zicht of al gepasseerd.

14,6 procent groei
Eerder deze week bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de detailhandelsverkopen op internet afgelopen jaar met 14,6 procent zijn gestegen.