Twinkle | Digital Commerce

Belangenclubs komen met alternatieven voor cookiewet

2017-11-11
180101
  • 1:59

Samen met zeven andere brancheverenigingen heeft Thuiswinkel.org alternatieven ontwikkeld voor de ‘cookie-wet’ die minster Van der Hoeven heeft voorgesteld. Een van de voorstellen is de komst van een cookie-zegel, dat zichtbaar maakt of een site cookies plaatst.

De samenwerkende brancheorganisaties zijn de Bond van Adverteerders (BVA), Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), Interactive Advertising Bureau (IAB),  de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, het Platform Affiliate Netwerken (PAN), het Platform Internet Bureaus Nederland (PIBN), het Platform Media Adviesbureaus (PMA) en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). Zij vinden het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatienet niet te accepteren.

Irritatie
Het uitgangspunt van de ‘cookie-wet’ - consumentenbescherming - wordt breed gedragen door alle partijen binnen de branche, maar de manier waarop de minister deze uitgangspunten heeft vertaald in wetgeving is volgens de verenigde belangenclubs onacceptabel. Uit een gezamenlijk opgesteld persbericht: ‘De irritatie bij internetgebruikers zal toenemen. Als een gebruiker in een gemiddelde internetsessie tien internetsites bezoekt, zal hij ongeveer 100 keer toestemming moeten geven voor het plaatsen van cookies. Dit heeft onherroepelijk schijnveiligheid tot gevolg: de gebruiker klikt de schermen op ‘de automatische piloot’ weg en leest de boodschap niet meer.’

En verder:
‘De hoeveelheid reclame zal door de opt-in regeling niet afnemen. Wel kan het zo zijn dat de gebruiker tientallen malen dezelfde voor hem of haar niet relevante reclame te zien krijgt.
Wanneer het wetsvoorstel wordt gehandhaafd, zullen Nederlandse bedrijven achterstand oplopen ten opzichte van buitenlandse aanbieders aangezien daar deze beperkingen niet gelden. Ook advertentiemodellen met gratis informatie zal onder druk komen te staan.’

Alternatieven
De brancheverenigingen hebben een alternatief voorstel dat volgens hen recht doet aan de consumentenbescherming en de belangen van het bedrijfsleven. Het voorstel bestaat uit drie elementen:

  • De optie tot het instellen van toestemming via de internetbrowser, zodat de gebruiker zelf kan kiezen voor de mate van beveiliging. Dit wordt al gehanteerd in verschillende andere Europese lidstaten. 
  • De branche zal een voorlichtingscampagne starten en de gebruiker uitgebreider voorlichten over de mogelijkheden om cookies uit te schakelen.
  • De branche stelt een ‘cookiezegel’ voor, dat aangeeft dat een website cookies plaatst. Als de gebruikers op de zegel klikken, worden zij geïnformeerd over de cookies en hebben ze de mogelijkheid zich hiertegen te verzetten.

Verder dan Brussel
Volgens de genoemde brancheverenigingen gaat de Nederlandse wetgever met de nu voorliggende wetgeving verder dan Brussel voorschrijft, waardoor de concurrentiepositie van ons land gevaar zou lopen. De juristen van SOLV bestreden dat overigens.