Twinkle | Digital Commerce

Ondubbelzinnigheid geschrapt uit voorstel 'cookiewet'

2017-11-11
180101

Website-eigenaren hoeven straks geen ondubbelzinnige toestemming van bezoekers te hebben om cookies te kunnen plaatsen. Europese richtlijnen zijn een-op-een overgenomen in het gewijzigde wetsvoorstel dat minister Verhagen gister naar de Tweede kamer heeft gestuurd.

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) aan Twinkle, nu het wetsvoorstel nog niet online is gepubliceerd. De zegsman voegt toe dat de wijziging het gevolg is van consultatie van het bedrijfsleven en benadrukt dat de Tweede Kamer zich nog over het voorstel moet buigen. Mocht die akkoord gaan, dan zal op Europees niveau verder worden gekeken naar de praktische vertaling.

Cookies
Cookies zijn ‘kleine beetjes informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt’ (Wikipedia). Webwinkeliers gebruiken cookies bijvoorbeeld om bezoekers te herkennen, waardoor ze niet opnieuw bepaalde voorkeuren hoeven in te geven. Dit worden wel first party cookies genoemd, omdat ze alleen te plaatsen, te bewerken en te lezen zijn door de eigenaar van de site waarop de bezoeker zich bevindt. Dit zit anders bij third party cookies, die te plaatsen, bewerken en lezen zijn door derden, de kurk waar de affiliatebranche op drijft.

Ondubbelzinnige toestelling
De discussie over cookies draaide de afgelopen maanden vooral om de implementatie van een Europese richtlijn in nationale wetgeving. De wetgever wilde aanvankelijk strenger zijn dan die richtlijn voorschrijft, door ondubbelzinnige toestemming vooraf voor te schrijven. Toenmalig minister Van der Hoeven van Economische Zaken zei afgelopen april een opt-in verplicht te willen stellen bij de inzet van cookies. Eind juni zwakte ze dat, na bezwaren van onder andere Thuiswinkel.org, af.

Browser-instellingen
In het nieuwe voorstel dat Verhagen naar de Kamer heeft gestuurd, is de term ondubbelzinnig geschrapt, een belofte die zijn voorganger Van der Hoeven eind juni ook deed. Dit plaveit de weg voor toestemming via browser-instellingen, waar Brussel vooralsnog genoegen mee neemt, en het voorkomt dat Nederlandse internetbedrijven hun sites elders gaan hosten om de strengere regels hier te ontwijken.

Cookie master of cookie monster
In Nieuwspoort kwamen belangstellenden uit verschillende hoeken van de internetbranche gister bijeen op uitnodiging van Netsociety. Onder het motto ‘Nederland: cookie master of cookie monster’ werd er gediscussieerd over nieuwe regelgeving over cookies en de praktische uitvoering daarvan.

Volg-me-niet register
Gerrit-Jan Zwenne, advocaat, universitair docent en kenner van het recht in de informatiemaatschappij, was een van de sprekers in Den Haag. Hij ziet behalve in aanpassing van browser-instellingen nog een tweede praktische mogelijkheid om aan de Europese regels te voldoen. Dat is door een ‘track me niet’-button te plaatsen op websites, via welke bezoekers kunnen aangeven dat ze niet langer cookies wensen te accepteren van de site in kwestie. In Amerika hebben grote adverteerders al zo’n volg-me-niet register in het leven geroepen. De DDMA, branchevereniging voor onder meer direct en online marketing, heeft al laten weten een dergelijk register wel te zien zitten.