Twinkle | Digital Commerce

‘Test het effect van cookie opt-in op conversie’

2017-05-27
180101

In hun afweging om gebruikers wel of geen toestemming te vragen voor de plaatsing van cookies, doen webwinkeliers er goed aan het effect op hun conversie te testen. Dat zegt Gert-Jan Munneke van Traffic4u op basis van een proef. ‘Het kan tientallen procenten schelen.’

Munneke sprak gisteren op een kennissessie over cookies in Amsterdam. Uit een onderzoek van zijn bureau Traffic4u bleek dat online adverteerders terughoudend zijn met het vragen van toestemming voor cookie-plaatsing. Volgens de nieuwe Telecomwet moeten ze dat wel doen voor onder andere tracking cookies, maar voorlopig houden veel adverteerders het slechts bij het informeren van bezoekers: hoe worden welke cookies gebruikt en waarom.

Informatie voor toestemming
Namens gesprekspartner IAB Nederland zei Auke van den Hout gisteren dat de Opta die informatieplicht ook het belangrijkste vindt voorlopig. Pas later zal de toezichthouder bedrijven aanpakken die het toestemmingsvereiste in de wind slaan, waarbij boetes tot 450.000 euro opgelegd kunnen worden. Als de Opta onverhoopt toch op de stoep staat, zei internetadvocaat Wanne Pemmelaar van De Brauw Blackstone Westbroek gisteren, dan doe je er goed aan zo veel mogelijk mee te werken.

Sanctie
Munneke gaf aan dat bedrijven de opstelling van de Opta kunnen meewegen in hun besluit om wel of geen toestemming te vragen voor cookies. ‘Hoe groot is het risico op een boete en hoe hoog zou zo’n sanctie uitvallen?’, hield hij het publiek gisteren voor. Als het antwoord luidt dat het risico en de eventuele boete laag zijn, kunnen adverteerders nog wel even reactief blijven. Zeker omdat het strikt volgen van de regels invloed heeft op de waarde van onder meer marketinginstrumenten (zonder toestemming geen profiling, Google Analytics), site-ontwikkeling (bijvoorbeeld A/B-tests) en conversie.

Invloed op conversie
De invloed op de conversie is door Traffic4u onderzocht aan de hand van een A/B test met klant Holidaycars.com. Daaruit wordt duidelijk dat erg veel afhangt van de manier waarop toestemming wordt gevraagd. In onderstaande variant wordt de bezoeker direct en full screen geconfronteerd met de fiatvraag. Hij moet de vraag beantwoorden om door te gaan naar de site. 40 procent van de bezoekers gaf toestemming voor de plaatsing van cookies, maar de conversie daalde met niet minder dan 30 procent.In de alternatieve variant wordt de bezoeker meer subtiel gevraagd om toestemming (linker benedenhoek). Daardoor gaf niet meer dan 13 procent zijn fiat, terwijl de conversie met 12 procent afnam.Test, test, test
12 procent conversieverlies is nog altijd heel erg veel, vindt Munneke. ‘Daarom kan ik webwinkeliers niet anders dan aanbevelen te testen, te testen en nog eens te testen.'