Twinkle | Digital Commerce

EUSTA publiceert gedragscode voor online-ticketverkopers

2017-11-11
172130
  • 1:33

De EUSTA, een recent opgerichte branchevereniging voor ‘secundaire’ online-ticketverkopers, heeft een gedragscode vastgesteld en gepubliceerd op zijn website. Voor aangesloten sites is een keurmerk beschikbaar.

De European Union Secondary Ticketing Association (EUSTA) is een Nederlands initiatief. Bij de oprichting sloten zich zes sites aan: Worldticketshop.nl, Budgetticket.nl , Onlineticketshop.nl, Pepetickets.nl, Rang1tickets.nl, en Tickets4u.nl. Oprichter Sebastian Monteban is betrokken bij de eerste drie sites. Hij is CEO van Worldticketshop.nl en aandeelhouder van Budgetticket BV, waar Budgetticket.nl en Onlineticketshop.nl onderdeel van zijn.

Monteban zei bij de oprichting van de EUSTA tegen Twinkle: ‘De branche is nu ongeregeld en ongecontroleerd. Internetgebruikers moeten niet langer de indruk krijgen dat wederverkopers officiële verkooppunten zijn, wat soms ten onrechte gebeurt.’

Stille leden
Volgens Monteban hebben zich sinds die tijd twee nieuwe leden bij EUSTA gemeld, die anoniem willen blijven: ‘Het zijn stille leden. Wat hun voordeel dan nog is? Dat ze kennis kunnen delen. We kunnen inmiddels spreken namens 70 procent van de markt en we zijn met een aantal andere partijen in gesprek die nog willen toetreden.'

Gedragscode
Die moeten zich dan wel committeren aan de gedragscode. Daarin is de verplichting opgenomen om permanent en duidelijk een vastgestelde lijst contactgegevens te communiceren. Ook moet ‘op elke eerst mogelijke landingspagina’ aan bezoekers duidelijk worden gemaakt dat het om wederverkoop gaat. Uit de code: ‘Deze melding dient voor de koper waarneembaar te zijn zonder te hoeven scrollen op de website.’ Verder zijn er onder meer regels opgesteld over de manier waarop actuele ticketprijzen moeten worden gecommuniceerd.

Consumentenautoriteit
De EUSTA werkt nog aan de oprichting van een geschillencommissie. Er is al wel een keurmerk beschikbaar voor de aangesloten sites. Begin september ontvingen zij overigens allemaal een brief van de Consumentenautoriteit, die de handel en wandel van ticket resellers op internet is gaan controleren. Overtreders zijn boetes tot 450.000 euro in het vooruitzicht gesteld.

In Twinkle nummer 10, die op 7 december verschijnt, leest u een uitgebreid interview met Monteban. Daarin staat de transformatie van Worldticketshop.nl centraal.