Twinkle | Digital Commerce

De elektronische overeenkomst

2017-05-26
  • 1:55

Voor een elektronische overeenkomst moeten webwinkeliers aan extra verplichtingen voldoen, de zogeheten 'informatieplichten'. Als een webwinkelier deze niet naleeft, loopt hij het risico dat de klant de overeenkomst mag vernietigen of ontbinden.

Tekst: Steven Ras

Bij veel websites van webwinkeliers gaat het juist bij het naleven van de informatieplichten mis. Een elektronische overeenkomst? Let dan hierop:

1. Duidelijke stappen
De webwinkelier moet laten zien op welke wijze de elektronische overeenkomst tot stand komt en welke handelingen en stappen nodig zijn om uiteindelijk een bestelling te plaatsen. Daarnaast moet het voor de klant steeds duidelijk zijn in welke stap van het bestelproces hij zich bevindt.

2. Wel of niet archiveren?
De webwinkelier moet de klant ook informeren of de elektronische overeenkomst wordt gearchiveerd. Is dit het geval, dan is de webwinkelier verplicht de klant te informeren hoe deze overeenkomst kan worden opgevraagd.

3. Herstel van fouten
Het bestelproces moet zo worden ingericht dat een fout die door een klant wordt gemaakt, nog voor het sluiten van de overeenkomst kan worden hersteld. Bijvoorbeeld door op elke pagina in het proces een 'terug' of 'wijzig' button op te nemen. Aan het einde van het bestelproces moet een totaaloverzicht van alle ingevulde gegevens worden getoond, zodat de klant de mogelijkheid heeft om invoerfouten te herkennen en herstellen.

4. Verschillende talen
Als de website in meerdere talen wordt weergegeven, moet de klant tijdens het bestelproces worden geïnformeerd over de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten.

5. Gedragscodes
Een webwinkelier die een gedragscode hanteert (bijvoorbeeld van Thuiswinkel.org) is verplicht dit tijdens de totstandkoming van de overeenkomst kenbaar te maken en aan te geven op welke wijze de gedragscode is te raadplegen (link naar de betreffende gedragscode).

6. Voorwaarden
Hierbij gaat het om de specifieke voorwaarden van de elektronische overeenkomst, zoals de contractvoorwaarden en de looptijd. De klant moet deze voorwaarden op kunnen slaan. Ook de algemene voorwaarden moeten tijdens het bestelproces kenbaar gemaakt worden en door de klant opgeslagen kunnen worden. (PDF-document, sinds kort een ISO-standaard).

7. Bevestiging
Na ontvangst van de aanvraag/bestelling moet de webwinkelier zo snel mogelijk een bevestiging naar de klant sturen.


Stel uw vraag

Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 08-2008