Twinkle | Digital Commerce

Afspraken e-commerce wettelijk verplicht voor franchise

2017-09-22
180101
  • [nieuws]
  • 1:25

Voortaan moeten franchisegevers en -nemers afspraken over e-commerce-activiteiten en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden vastleggen in een overeenkomst. Dat staat in de Nederlandse Franchise Code (NFC), die minister Kamp in een wet verankert.

De minister maakte vandaag bekend een wetsvoorstel in te dienen voor het vastleggen van de NFC. Er is breed draagvlak voor in de Tweede Kamer, aldus het FD. 'Partijen zijn het in de praktijk te vaak oneens over de naleving van gemaakte afspraken. Ook blijkt dat de sector er niet in slaagt om de code op vrijwillige basis toe te passen,' vindt Kamp.

Online verkoop in overeenkomst

E-commerce is onderdeel van de code, die de ondernemers zelf opstelden. De code, waaraan  de partijen straks wettelijk gebonden zijn, schrijft voor dat zij online verkoopactiviteiten in het contract dienen te definiëren. 'Afspraken over exclusiviteit, worden helder, proportioneel en onderbouwd weergegeven. De afspraken over exclusiviteit en de non-concurrentiebedingen vormen complementaire delen. Ze dienen op een evenwichtige manier vorm te geven aan de rechten en verplichtingen van beide partijen met oog voor ieders gerechtvaardigde belangen. Uiteraard dienen dergelijke afspraken eveneens in overeenstemming te zijn met het mededingingsrecht', luidt het voorschrift.

Stok achter de deur

Tot nu toe was de gedragscode een richtlijn, maar volgens Kamp ontstaan er nog te vaak conflicten tussen franchisenemers en -gevers. De bewindvoerder van Economische Zaken wilde al langer een juridische stok achter de deur en zet dit voornemen vandaag in werking. Ook ABN Amro sprak eerder over 'verdeeldheid' tussen retailorganisaties en franchisers door het gebrek aan heldere afspraken, terwijl de groei van online retail hen volgens de bank juist kansen biedt.

Lees ook: 'Focus op franchise: terug naar de tekentafel' (Twinkle 10-2013)