Twinkle | Digital Commerce

Online supermarkten vallen toch niet onder supermarkt-cao

2024-05-03
1000562
  • [nieuws]
  • 1:15

Online supermarkten en flitsbezorgers vallen toch niet onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als supermarkten. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) heeft besloten dat e-commerce bedrijven dispensatie krijgen.

Online supermarkten zijn al jarenlang in strijd met vakbonden over de supermarkt-cao. E-commerce partijen als Picnic zijn van mening dat hun werkzaamheden verschillen van normale supermarkten en daarom een aparte cao zouden moeten krijgen.

In 2020 kwamen zij daarom met een eigen cao, in samenwerking met vakbond De Unie. Daarop reageerden reguliere supermarkten, vakbonden FNV en CNV door hun cao-voorwaarden zo aan te passen dat ook websupers eronder vielen. Vorige maand nog deed de rechter uitspraak over de kwestie in het voordeel van die vakbonden. Personeel van online supermarkten en flitsbezorgers moet volgens de Utrechtse rechtbank onder dezelfde cao vallen als traditionele supermarktmedewerkers.

Nieuwe cao

Die uitspraak betrof de vorige supermarkt-cao, die in juli 2023 afliep. De nieuwe cao werd afgelopen week door de minister algemeen verbindend verklaard. Daarin is een uitzondering opgenomen voor online supermarkten. ‘Er is sprake van een bijzondere omstandigheid’, vertelt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Het Parool. ‘Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn met elkaar in gesprek over de positie van websupermarkten. Er is ook een bemiddelaar aangesteld. De minister wil hun de gelegenheid geven daarover afspraken te maken.’

De dispensatie loopt op 1 juli af. Op die datum gaat de nieuwe cao van kracht. ‘De minister kan die dan eventueel weer algemeen verbindend verklaren, met dispensatie’, aldus het ministerie tegen Het Parool.