Twinkle | Digital Commerce

Rechtbank: Picnic en flitsbezorgers moeten supermarkt-cao met terugwerkende kracht toepassen

2024-02-28
1000562
  • 1:38

Retailers die online boodschappen verkopen vallen onder de supermarkt-cao en moeten deze met terugwerkende kracht toepassen, gedurende 13 september 2022 tot en met 1 juli 2023.

Die uitspraak deed de rechtbank Utrecht deze week in een zaak die was aangespannen door Picnic, Gorillas, Flink, Getir en werkgeversorganisatie E-commerce Nederland.

De uitspraak betekent dat personeel van de bedrijven bijvoorbeeld recht heeft op een zondag toeslag gedurende eerder genoemde periode.

De afgelopen jaren stapten de partijen al meerdere keren naar de rechter omdat zij in hun ogen niet tot de supermarkt-cao behoren. De uitspraak van deze week ging over de vraag of de bedrijven die cao met terugwerkende kracht moeten toepassen gedurende de periode 13 september 2022 tot en met 1 juli 2023. De cao voor het Levensmiddelenbedrijf, hoe de supermarkt-cao eigenlijk heet, werd in september 2022 door het ministerie van Sociale Zaken algemeen bindend verklaard, daardoor gaat de uitspraak over een periode van tien maanden.

Volgens Picnic vallen de bedrijven niet onder de supermarkt-cao, omdat zij geen winkels hebben. Daarnaast voeren werknemers vooral e-fulfilment werkzaamheden uit, namelijk het inpakken en bezorgen van bestellingen. Die werkzaamheden worden verricht vanuit hubs, en dat zijn nu eenmaal geen winkels, aldus Picnic.

Volgens het Vakcentrum, de organisatie waar de zaak onder andere tegen werd aangespannen, vallen Picnic, Flink, Gorillas en Getir onder de werksfeer van de supermarkt-cao om ‘hun activiteiten samenhangen met de exploitatie van een (virtuele) winkel.

De rechtbank gaat in dat laatste mee en oordeelt dat de bedrijven inderdaad vallen onder de werkingssfeer van de supermarkt-cao.

De zaak verschilt verder met die van 2019 omdat destijds de vraag was of een deel van de werknemers bij de supermarkt-cao behoorde. De rechter oordeelde destijds dat de supermarkt-cao gold voor een kleine deel van de werknemers van Picnic. Later heeft het Vakcentrum de definitie van een werkgever in de cao uitgebreid, waardoor meer werknemers van de online verkopers onder de cao zouden vallen. Picnic en de andere partijen spanden daarop deze zaak aan.