Twinkle | Digital Commerce

AFM: 'Consument moet beschermd worden bij buy now pay later'

2022-11-24
19201280
  • [nieuws]
  • 2:11

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat buy now pay later (BNPL) onder toezicht komt te staan. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de consumenten tot 65 jaar te maken krijgt met kosten voor te late betaling. Relatief veel jonge gebruikers komen bij incassobureaus terecht.

Dat schrijft de AFM in een rapportage waarin het de markt voor achteraf betaal-dienstverleners in kaart brengt. In het onderzoek worden AfterPay/Riverty, Billink, In3, Klarna en Tinka bekeken. De toezichthouder ziet dat achteraf betalen voorziet in consumentenbehoeften. De drie vaakst genoemde redenen voor achteraf betalen zijn: zekerheid dat de bestelling compleet en in orde is, producten eerst in het echt willen zien en niet hoeven te betalen voor bestellingen die worden geretourneerd. Ook blijkt dat achteraf betalen niet gebonden is aan één leeftijdsgroep. Alleen voor de groep van 65 jaar en ouder is de methode minder populair. Meer dan de helft van de mensen die weleens achteraf betalen, geeft bovendien aan dat zeer waarschijnlijk bij een volgende bestelling weer te doen.

Schuldenstapeling

Het gemak van achteraf betalen heeft echter ook een schaduwzijde. Zo stelt de AFM dat het kopen op afbetaling hierdoor normaliseert en zo schuldgewenning ontstaat bij de consument. Ook kan het achteraf betalen leiden tot schuldenstapeling. ‘Omdat BNPL-aanbieders de inkomsten, lasten en schulden van een consument niet toetsen, lopen zij risico achteraf betalen toe te staan bij consumenten die al met financiële problemen kampen of daarin geraken als gevolg van de BNPL-transactie.’ Uit data van de toezichthouder komt naar voren dat 16% van de consumenten BNPL gebruikt om zelf het moment van betaling te bepalen en 7% niet genoeg geld heeft op de rekening op het moment van aankoop.

De kosten voor te laat betalen bedragen gemiddeld rond de 15 euro. Wanneer de consument doorstroomt naar een incassobureau, bedragen de totale incassokosten meestal 40 euro. Het in rekening brengen van die kosten is volgens de AFM alleen geoorloofd als ze kwalificeren als incassokosten en voldoen aan de bepalingen die volgen uit de Wet Incassokosten. ‘De AFM zal erop toezien dat BNPL-aanbieders duidelijk kunnen aantonen dat zij, en het incassobureau waarmee zij samenwerken, voldoen aan deze wettelijke voorschriften. Bij het in rekening brengen van andere kosten van het krediet valt het krediet namelijk alsnog onder de reikwijdte van de Wft en onder het toezicht daarop van de AFM.’

De AFM houdt nu nog geen toezicht op BNPL. Dit zou in de toekomst kunnen veranderen aangezien de Europese Commissie heeft voorgesteld om BNPL te reguleren binnen de Richtlijn Consumentenkrediet. Dan komt BNPL onder toezicht van de AFM en moeten BNPL-aanbieders voldoen aan de wetgeving over onder meer informatieverstrekking, kredietwaardigheidsbeoordeling en achterstandsbeheer.