Twinkle | Digital Commerce

Tweederde Europese webshops leent bij

2020-06-02
1000562
  • [nieuws]
  • 1:35

Van alle Europese webshops heeft 65 procent de afgelopen twee jaar extra moeten bijlenen. Daarbij zijn de leningen afgesloten vanwege de coronacrisis niet meegeteld.

Zonder die extra financiering zou een kwart van de Europese webshops om kunnen vallen, zo blijkt uit een whitepaper van bank en financieel dienstverlener Banking Circle. Zij deden onderzoek onder ruim 1.500 webwinkeliers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Scandinavië.

In Nederland is dat percentage (63 procent) vergelijkbaar met het gemiddelde van Europa. In Scandinavië werd er door de meeste bedrijven extra financiering ingezet (80 procent). Duitsland heeft met 53,3 procent de minste webshops die een extra lening hebben aangevraagd.

Loonkosten

Bijna een kwart (23 procent) van de bedrijven die extra financiering nodig hadden, leende geld om lonen door te kunnen betalen. 26,5 procent gebruikte de financiering om reguliere bedrijfskosten te dekken. Waar het meest voor wordt bijgeleend, is om equipment aan te schaffen: 34 procent. Het geld wordt daarnaast ook gebruikt om voorraad aan te schaffen (29,1 procent), om uit te breiden met naar andere markten (29,1 procent) en om te investeren in marketing/advertising (27,6 procent).

In Nederland gebruikte ruim 37,6 procent van de webshops extra financiering voor equipment. Ook wordt er geïnvesteerd in voorraad (32,8 procent), seasonal stock (30,2 procent) en marketing/advertising (30,2 procent).

Wachttijden

De meeste ondernemers (24,6 procent) moesten zo’n drie tot vier weken wachten op financiering, gevolgd door een tot twee maanden (21,7 procent) en een tot twee weken (18,8 procent). Voor 6 procent van de ondervraagden was de wachttijd tussen de vijf en zes maanden.

De impact van hoge wachttijden werd ook onderzocht. De grootste groep (34,9 procent) verwacht geen nieuwe equipment aan te kunnen schaffen. 26,4 procent van de bedrijven verwacht werknemers te moeten laten gaan.

Duitse handelaars verwachten vooral mensen te moeten ontslaan (30,6 procent) terwijl Nederlandse en Scandinavische bedrijven het meest bezorgd zijn over een mogelijk faillissement (respectievelijk 28,3 procent en 28,2 procent) als ze geen toegang hadden tot extra financiering.