Twinkle | Digital Commerce

Kweek testideeën

2020-01-03
1000562
  • 2:24

Optimaliseren is een continu proces waarbij elk experiment weer leidt tot een volgend experiment. Vaak zijn er zelfs zo ontzettend veel ideeën, dat de backlog geprioriteerd moet worden. Maar wat als je ideeën op zijn?

Tekst: Roos van Dam

Een vraag die vaak gesteld wordt is: wanneer ben ik klaar met optimaliseren? Het juiste antwoord luidt: nooit! Door continu te blijven experimenteren leer je steeds meer over je klanten, waardoor je niet alleen beter wordt in het voorspellen van gedrag, maar ook eerder trendbreuken herkent waarin gedrag verandert. Dit laatste gebeurt regelmatig, denk bijvoorbeeld aan seizoensinvloeden of veranderingen in de economie.

Collega’s betrekken

Het kan natuurlijk zo zijn dat je geen testideeën meer hebt omdat je je al een poos blindstaart op je eigen website. Dan wordt het de hoogste tijd om je organisatie erbij te betrekken! Als CRO-team ben je bezig met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over je klanten. Soms vergeet je een beetje dat er nog veel meer teams zijn in je bedrijf, bijvoorbeeld de klantenservice, data scientists, marketing en misschien wel de medewerkers in de fysieke winkels. Deze mensen kunnen ook een heleboel weten over het aankoopproces of het gedrag op de website.

Door deze collega’s te betrekken bij je optimalisatieprogramma heb je ineens veel meer kennis en ervaring tot je beschikking, én veel meer testideeën. Nog een voordeel is dat je mensen enthousiast kunt maken over optimaliseren, testen en valideren, waardoor de kans groter is dat je optimalisatieprogramma een succes wordt/blijft. Wacht dus vooral niet tot je ideeën op zijn, maar betrek je collega’s zo vroeg mogelijk bij je experimentenprogramma.

Kwaliteit

Zodra je mensen enthousiast hebt gemaakt over het optimaliseren, gaan ze geheid testideeën inbrengen. Heel fijn! De uitdaging is om instroom van ideeën te stimuleren maar daarbij ook te controleren op kwaliteit. Om te voorkomen dat er allerlei testen op de backlog komen die niks gaan opleveren, wil je van tevoren de goede ideeën eruit pikken. Dit kun je doen door je collega’s  een aantal vragen te laten beantwoorden als ze een testidee indienen.

Dit zijn de vragen:

1.      Wat wil je testen?

2.      Kun je op deze pagina testen (genoeg traffic en conversies)?

3.      Waarom wil je dit testen?

4.      Heb je al bewijs dat je idee een goed idee is (eerder experiment, data, wetenschap)?

5.      Wat is je hypothese?

De vragen die wij hiervoor gebruiken zijn ook de vragen waarop we prioriteren. Door te laten zien dat de vragen invloed hebben op de prioritering, motiveer je je collega’s om hun ideeën te onderbouwen. Want anders zal het idee laag op de prioriteitenlijst uitkomen en minder snel worden getest dan een idee dat wel goed onderbouwd is. Als je je collega’s dus enthousiast hebt gemaakt over optimaliseren, kun je ze op deze manier stimuleren om kwalitatieve testideeën in te brengen. En voilà: zo zit je nooit meer zonder.

Webanalisten.nl
Deze tekst is geschreven door Roos van Dam, behavioural expert bij Online Dialogue, voor het online analyse- en optimalisatieplatform Webanalisten.nl. Het volledige artikel is hier te lezen.