Twinkle | Digital Commerce

Thuiswinkel.org pleit voor bedrijfs-DigiD

2019-11-19
1000562
  • [nieuws]
  • 1:42

Thuiswinkel.org is van mening dat de huidige manier van online identificeren onveilig en onpraktisch is. De branchevereniging en enkele partners hebben daarom een brief gestuurd naar minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met daarin het verzoek aan de Rijksoverheid publieke online identificatiemiddelen open te stellen voor het bedrijfsleven.

Thuiswinkel.org meent samen met ANVR, INretail, Techniek Nederland, Detailhandel Nederland en VBIN dat bijvoorbeeld het opsturen van een kopie van het paspoort voor online identificatie gevaarlijk en onpraktisch is en identiteitsfraude in de hand werkt. Dit moet veranderen, aldus de partijen.

Gemiste kans

De belangenvereniging voor webwinkels zegt het een gemiste kans is dat de DigiD, waarmee mensen zich digitaal kunnen identificeren alleen voor overheidsinstanties geldt en niet voor het bedrijfsleven.

Just Hasselaar, beleidsadviseur digital transactions bij Thuiswinkel.org: ‘Door het afschermen van het publieke eID-middel voor gebruik door BV Nederland veroorzaakt de overheid een fundamenteel en onwenselijk verschil tussen fysiek en digitaal handelen. Ook werkt de overheid door de lange aanloop in dit traject identiteitsfraude in de hand en lopen Nederlandse ondernemers financiële kansen mis.’

Volgens de belangenvereniging en de partners is er een maatschappelijke behoefte aan een publiek online identificatiemiddel.

Vier argumenten

De partijen geven vier argumenten die de stelling onderbouwen om het publieke middel (zoals DigiD) open te stellen voor identificatie richting het bedrijfsleven:

  • Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid identificatiemiddelen verstrekt waarmee zij zich veilig en snel kunnen identificeren.
  • DigiD is nu nog een kostbare oplossing, maar door het beschikbaar te stellen aan een bredere afzetmarkt dalen de kosten en groeit de financiële ruimte voor innovatie.
  • Het gebruik van persoonsgegevens in een online omgeving is onderdeel van een lopende maatschappelijke discussie.
  • Het lijkt vanuit eenduidigheid voor de consument, het verkleinen van de digitale sleutelbos en schaalvoordeel voor de overheid daarom logisch om het publieke eID ook beschikbaar te stellen voor het bedrijfsleven.

De ondertekenaars van de brief menen dat de zorgen van de overheid over de concurrentie tussen een privaat en publiek middel in de identificatiemarkt ongegrond zijn. Hasselaar: ‘De marktoplossingen zijn naar alle waarschijnlijkheid beter in staat om te innoveren in gebruiksgemak en aanvullende dienstverlening dan het publieke middel.’