Twinkle | Digital Commerce

Meer Amerikaanse webwinkeliers verliezen concurrentievoordeel

2018-11-01
1024512
  • 1:09

Vier Amerikaanse staten leggen vanaf vandaag nieuwe belastingregels op aan e-tailers zonder fysiek verkooppunt in hun staat. De bedoeling daarvan is het gelijktrekken van afdracht door re- en e-tailers; eerder hoefden pure players aanzienlijk minder te betalen.

New Jersey, North Carolina, South Carolina en South Dakota handhaven de nieuwe regels met ingang van vandaag. Dat betekent dat webwinkeliers niet langer profiteren van het concurrentievoordeel dat de vrijstelling van omzetbelasting hun eerder bood, ten opzichte van fysieke retailers. Onder meer Amazon maakte daar dankbaar gebruik van in zijn prijsbeleid.

Vrijstelling opgeheven

Tot dusver was het de bedoeling dat kopers zelf heffing betaalden aan de staat waarin zijn wonen; dat gebeurde maar in een paar procent van de gevallen, waardoor de Amerikaanse schatkist miljarden dollars minder incasseerde dan de bedoeling was. Na heroverweging van de regels door het Hooggerechtshof ging de vrijstelling voor e-tailers in juni dit jaar van de baan.

Europa

Ondertussen werkt de Europese Unie aan de invoer van een zogenoemde 'digitaks' voor grote internetbedrijven. Die moet fungeren als tijdelijke pleister voor misgelopen heffingen, omdat techreuzen als Amazon, Google en Facebook hun belastingafdracht op allerlei manieren proberen te minimaliseren. Op langere termijn zou een hervorming van het belastingstelsel de ontstane kloof tussen digitale en fysieke bedrijven moeten dichten.