Twinkle | Digital Commerce

‘Strengere acceptatieregels nodig voor alle consumptieve kredieten’

2018-11-01
1000562
  • 2:37

Als er strengere acceptatieregels komen voor het verstrekken van consumentenkredieten, is het sneller duidelijk of mensen wel zo’n krediet kunnen veroorloven. Dat stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) naar aanleiding van een onderzoek.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de procedure tot het accepteren van kredieten bij een persoonlijke lening goed lijkt te werken. Het Nibud wil dan ook een onderzoek naar de mogelijkheden om deze procedure bij alle consumentenkredieten toe te passen. Dus ook creditcardbetalingen, postorderkredieten maar ook bijvoorbeeld een telefoon die op afbetaling wordt gekocht.

‘Persoonlijke leningen uitgebreider’

Om een persoonlijke lening af te sluiten, wordt eerst gecontroleerd of de maandlasten van de lening passen bij het inkomen, de gezinssamenstelling en overige betalingsverplichtingen. Volgens het Nibud is deze controle uitgebreider dan bij andere soorten van consumptief krediet. Het instituut adviseert de verstrekkers van het krediet om consumenten beter op de hoogte te stellen van de looptijd van de lening. De consument let namelijk vooral op de rente en de hoogte van het maandbedrag, terwijl juist uit het onderzoek naar voren komt dat de manier waarop consumenten de lening ervaren, wordt beïnvloed door de looptijd ervan. Consumenten kiezen bijvoorbeeld voor een kortere looptijd als het totaalbedrag van de lening duidelijker op de website wordt getoond.

Het instituut verwijst ook naar het recente onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten(AFM), waaruit bleek dat veel kredietschulden worden opgelopen door het lenen van bedragen tussen de 250 en 1000 euro. Het Nibud stelt dat juist bij deze bedragen de controle van financiële gegevens minder uitgebreid is dan bij persoonlijke leningen. Zij pleit er dan ook voor dat bij alle soorten consumentenkredieten de acceptatieprocedure wordt verbeterd.

Aangepaste gedragscode

In een reactie op het onderzoek stelt secretaris van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) Bert Reitsma. ‘Het onderzoek toont aan dat slimme ingrepen de consument kunnen ondersteunen om bewustere en op termijn verstandigere keuzes te maken. De aanpassingen die de VFN doorvoert in de Gedragscode sluiten hier prima op aan.’ Eerder vandaag liet de VFN nog weten dat het per 1 mei 2019 verschillende wijzigingen doorvoert in de Gedragscode voor consumptieve kredietverlening. Met de bedoeling om de consument te ondersteunen in het verantwoord lenen. Deze wijzigingen zijn vooral van toepassing op doorlopende kredieten. De wijzigingen houden in dat er vaker wordt getoetst of een krediet nog wel bij een klant past. Daarnaast wordt de looptijd beperkt tot maximaal vijftien jaar, en kan het doorlopende krediet worden geblokkeerd. Reitsma: ‘Als sprake is van een problematische situatie, bijvoorbeeld bij achterstanden op andere kredieten. Hiermee wordt beter voorkomen dat de consument in een problematische schuldensituatie terecht komt.’

Zorgen over betalingsachterstand

Enkele maanden geleden uitte minister van Financiën Wopke Hoekstra in een brief aan de kamer zijn zorgen over het aantal Nederlandse online shoppers met een betalingsachterstand. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten bleek namelijk dat in 2017 één op de drie Nederlanders die op krediet koopt bij een webwinkel, een betalingsachterstand heeft. Volgens de minister moeten webwinkels initiatief tonen om het betalen op krediet minder aantrekkelijk te maken. Als dit niet genoeg gebeurt, wil hij vervolgstappen ondernemen. In Twinkle 9, die op 20 november verschijnt, besteden we meer aandacht aan kredietverstrekkingen door webwinkeliers.

Lees ook:
BKR-kredietregistratie: bescherming of belemmering?´ (Twinkle 3 2017)
Minister van Financiën waarschuwt e-tailers: Beteugel afbetalingen’ (Twinkle 12-09-2018)
Schrap de verplichting tot achteraf betalen’ (Twinkle 14-09-2018)