Twinkle | Digital Commerce

Definitief EU-akkoord: discriminatie in webwinkels verboden

2017-11-21
24561381
  • 1:36

De Europese Commissie, het Europees parlement en de EU-lidstaten hebben afgelopen nacht een akkoord bereikt over geoblocking: vanaf volgend jaar kerst treedt een verbod in werking op elke vorm van onderscheid tussen klanten met verschillende nationaliteiten.

Webwinkeliers mogen daardoor klanten uit andere EU-landen niet langer anders behandelen dan klanten uit eigen land. Wel geldt de belangrijke uitzondering dat er geen leververplichting bestaat voor landen waar ondernemers normaliter niet verkopen. Afgezien daarvan mogen EU-consumenten geen hinder ondervinden bij het kopen in buitenlandse webshops door bijvoorbeeld een verplichte betaalmethode, prijsdiscriminatie of botweg een nee-verkoop.

Tickets en services

Ook elektronische diensten, het online kopen van tickets en het gebruikmaken van huurservices, bijvoorbeeld van een auto, vallen onder de nieuwe regelgeving. Zo kunnen Nederlandse consumenten vanaf de intrede ervan kaarten voor Euro Disney bestellen op Franse websites, zonder met een hogere ticketprijs geconfronteerd te worden dan voor Fransen het geval is. 

Eind 2018

Tijdens de onderhandelingen, waarin de Europese Raad van Ministers een jaar geleden al overeenstemming bereikte, werd nog gecommuniceerd dat het wetsvoorstel direct in werking zou treden; dat moment is bij deze opgeschoven naar eind 2018. Thuiswinkel.org verwacht dat de nieuwe regels positieve effecten meebrengen voor webwinkeliers.

Digital Single Market

De inperking van geoblocking is onderdeel van het streven van de Europese Unie naar een 'Digital Single Market', waarbij grenzen op digitaal vlak in Europa verdwijnen. Een ander aspect van dat concept betreft de dataregelgeving, zoals de cookiewet, die door Brussel ook een hervorming opgelegd krijgt.

Bescherming digitale content-kopers

Naast het geoblocking-verbod publiceerde de EU vandaag een ander besluit om consumenten van webwinkels te beschermen: zij krijgen meer rechten wanneer gefraudeerd wordt met online verkregen digitale content, zoals films, muziek, apps en spellen. Kan een aanbieder daarvan een lopend conflict niet naar tevredenheid van zijn klant oplossen, dan mag die het verkoopcontract ontbinden.