Twinkle | Digital Commerce

Digitale economie prioriteit in EU-voorzitterschap Nederland

2017-11-11
180101
  • 1:21

De versterking van de digitale economie wordt een prioriteit in het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Ons land krijgt de voorzittershamer in de eerste helft van volgend jaar in handen. Thuiswinkel.org reageert verheugd.

Minister Koenders van Binnenlandse Zaken stuurde vorige week een brief (pdf) naar de Tweede Kamer over de vastgesteld prioriteiten. Het kabinet vindt dat innovatie de sleutel moet vormen voor duurzame groei en vernieuwing. De digitale economie speelt daarin een belangrijke rol.

Uit de brief van Koenders:

‘Het kabinet hecht veel belang aan het versterken van de Europese digitale interne markt. De digitale economie is een enorme stimulans voor innovatie alsmede voor (banen-)groei in Europa, maar heeft nog steeds te kampen met knelpunten als verouderde en belemmerende regelgeving. Het kabinet is dan ook verheugd dat de Commissie een Digital Single Market pakket heeft aangekondigd. Het kabinet streeft naar een pakket dat concurrentie en innovatie in de digitale economie aanjaagt, door de barrières in de e-commerce aan te pakken, cybersecurity te waarborgen, het auteursrecht te moderniseren en het vertrouwen in de digitale economie te vergroten (bijvoorbeeld Big Data en Smart Industry).’

E-commerce drempels
Thuiswinkel.org is blij met het uitdrukkelijke voornemen om internationale e-commerce barrières te slechten. ‘Zodra Nederlandse webwinkels besluiten om te gaan exporteren, ervaren zij nu al drempels in Europese regelgeving’, schrijft de belangenvereniging op zijn website. Btw-problemen vormen een actueel voorbeeld. ‘Vice-president Andrus Ansip gaat de barrières in de digitale interne markt wegnemen, zo is de belofte. Ecommerce Europe en Thuiswinkel.org gaan de Eurocommissaris helpen bij het inventariseren van deze drempels.'