Twinkle | Digital Commerce

Veilig en verantwoord ondernemen

2022-06-29
1120630
  • [nieuws]
  • 1:45

Op 1 juni gingen Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org, en Jeremiah Albinus, CEO van fonQ, namens de e-commercesector in gesprek met Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat, over de Europese regelgeving voor de digitale economie. Wat was onze boodschap?

De e-commercesector is een gigantische groeimarkt en biedt nog veel potentieel voor groei van de Nederlandse economie. Het karakter van onze impactvolle en inmiddels volwassen sector is uniek en wordt gekenmerkt door innovatie, data, flexibiliteit en vindingrijkheid. De groeipotentie van de sector is duidelijk en we vragen de overheid om ons unieke karakter te begrijpen en ons te helpen om competitief, wendbaar en flexibel te blijven.

Dat vraagt om goede voorlichting over Europese dossiers en campagnes, passende en simpele regels die in de praktijk ook goed blijken te werken. Een overheid die inziet dat de online en offl ine sector elkaar versterken en in elkaars verlengde liggen, en die samen met ons strijd voor een eerlijk internationaal speelveld. Een overheid die verdere innovatie en groei stimuleert en omarmt. Een overheid die zich samen met ons wil inzetten voor die duurzame, verantwoorde en veilige online wereld.

De consument

Consumenten zijn gewend aan het online winkelen. Zij bevinden zich online letterlijk in een nieuwe wereld. De wereld waarin de consument alles bepaalt. De consument die enerzijds zo snel mogelijk geleverd wil krijgen, maar anderzijds ook redeneert vanuit een groot maatschappelijk besef en weet welke impact de bestelling heeft op mens, maatschappij en milieu. Die maatschappelijke thema’s, waaronder klimaatverandering, milieuvervuiling en CO2- uitstoot, maar ook fraude en veiligheid, krijgen inmiddels steeds meer aandacht van bedrijven en overheid. Ook vanuit Thuiswinkel.org.

Hoe blijven we (internationaal) concurrerend en succesvol?

De aanhoudende recessie, het lage consumentenvertrouwen, de stijgende prijzen en de tekorten aan grondstoffen en personeel zorgen voor uitdagingen. We investeren in e-learnings en onderwijsprogramma’s om die laatste zorg aan te pakken. Van oudsher is Thuiswinkel.org een welbekend keurmerk gebaseerd op het consumentenrecht, reviews, de Geschillencommissie en juridische helpdesk. Maar we blijven nieuwe producten en diensten ontwikkelen om voorop te blijven lopen. Op dit moment werken we hard aan nieuwe initiatieven op het gebied van cybersecurity (inkoop, advies, certifi cering) en CSR (corporate social responsibility). Samen met de sector werken we aan een duurzame, verantwoorde en veilige online wereld die klaar is voor toekomstige generaties.