Twinkle | Digital Commerce

Combinatie order picking en retourverwerking lucratief

2017-05-27
180101
  • 2:37

Online retailers kunnen gemiddeld 16 procent op de kosten voor orderverzameling en retourverwerking besparen, door deze processen te combineren en te werken met optimale batches en de kortste looproutes.


Dat blijkt uit onderzoek van Susanne Wruck, die aanstaande maandag promoveert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dan verdedigt ze haar proefschrift met de titel ‘Warehouse Operations Revisited - Novel Challenges and Methods’.

Processen integreren
In een samenvatting voor de pers is te lezen dat online retailers in sommige productgroepen te maken hebben met retourpercentages tot 75 procent. Al deze producten moeten niet alleen worden uitgepakt, gecontroleerd en soms gerepareerd, maar ook weer op voorraad worden gelegd. Uit de samenvatting: ‘Dat betekent dat een medewerker met een kar vol producten het magazijn inloopt om ze terug op de picklocaties te leggen, terwijl even later een orderpicker met een lege kar vrijwel exact dezelfde route aflegt. Susanne Wruck geeft in haar proefschrift aan wat de mogelijkheden zijn om beide processen te integreren.’

Optimale batches
Wruck maakt onderscheid tussen het samenstellen van optimale batches en het berekenen van de kortste looproutes. Het samenstellen van een batch betekent dat meerdere orders of retouren worden samengevoegd tot één grote opdracht, die aan een enkele magazijnmedewerker wordt toegewezen. De grootte van de batch wordt daarbij beperkt door het maximale aantal producten dat een medewerker op zijn kar kan meenemen. Uit de samenvatting: ‘Als we het verzamelen van orders en het terugleggen van retouren echter combineren, kunnen we batches samenstellen die veel groter zijn dan het aantal producten dat op een kar past. Met andere woorden: medewerkers starten hun route door het warehouse met een kar vol producten die terug op voorraad moeten worden gelegd en eindigen met een kar vol producten die door klanten zijn besteld.’

Looproutes
Wruck toont aan hoe op basis van een batch met zowel orders als retouren de kortst mogelijke looproute door het magazijn kan worden bepaald. Daarvoor is een zogenaamd genetisch algoritme ontwikkeld. Ook laat ze zien hoe orders en retouren zo efficiënt mogelijk tot batches kunnen worden gecombineerd. ‘Omdat het aantal orders doorgaans veel groter is dan het aantal retouren, is het niet nodig om in alle batches retouren op te nemen’, verklaart de promovendus. ‘Als we de retouren niettemin over meerdere batches verdelen, neemt de loopafstand slechts minimaal toe. Misschien verdient die laatste optie in de praktijk toch de voorkeur, omdat medewerkers dan meer flexibiliteit hebben bij het sorteren van producten op hun kar. Zolang we maar geen batches meer met alleen retouren samenstellen’, benadrukt Wruck.

Kosten volledig elimineren
Omdat de samenstelling van een batch direct van invloed is op de loopafstand, heeft Wruck eveneens onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het samenstellen van batches en berekenen van looproutes te combineren. Daarvoor is een oplossing ontwikkeld die is getoetst met behulp van een dataset uit de praktijk. Wruck concludeert hieruit dat de kostenbesparing 16 procent bedraagt bij een retourpercentage van 25 procent, en liefst 21 bij een retourpercentage van 43 procent, niet ongewoon in fashion.

Personeelsplanning
Wruck onderzocht ook hoe online retailers de personeelsplanning in hun magazijnen kunnen verbeteren. Ze ontwikkelde een instrument dat is gebaseerd op kennis over risicomanagement uit de financiële wetenschap.

Dinalog
Het onderzoek van Wruck is gerelateerd aan het door Dinalog gefinancierde onderzoeksproject Cross Chain Order Fulfilment Coordination for Internet Sales’, waarover Twinkle eerder schreef.